Kundestøtte

Garantiinformasjon

Bla etter

Produkter Standard garantidokument Garantiutvidelse
1 Ny QuickNet varmematte Standardvilkår Elektronisk registreringsskjema | Utvidede vilkår

Hvordan kjøpe

Finn din lokale salgsrepresentant Finn representant

Vanlige spørsmål

Det er mulig å reparere varmekabler. Det finnes spesielle reparasjonssett som kan bestilles fra din lokale forhandler.

(1010)

Hvis fliser eller stein skal festes på T2Reflecta-plater, er T2Reflecta-lim obligatorisk.  Imidlertid er noen typer naturstein, for eksempel marmor, fargesensitiv og bør ikke brukes for å unngå felt med fargeendringer i det ferdige gulvet. Flisebutikken kan gi råd om fargesensitivitet for naturstein.

(1011)

Nei, kabelen må ikke splittes, kuttes eller forlenges. Kun strømkabelen kan kuttes.

(1012)

Føleren bør installeres i et fleksibelt rør, slik at den kan byttes ut dersom den skulle svikte.  QuickNet-pakkene inkluderer et fleksibelt rør. Et 2,5 meters fleksibelt rør med 10 mm diameter kan også bestilles separat fra nVent Thermal Management (referansenummer:  6012-8949541). Røret må installeres like under flisene, og må derfor muligens ligge delvis nede i undergulvet. Hvis T2Reflecta-plater brukes, skal røret installeres i sporet mellom to T2Reflecta-plater.   Føleren skal plasseres midt mellom to varmekabelstrekk. Følertuppen må installeres minimum 50 cm fra veggområdet for å unngå upålitelige målinger av gulvtemperaturen (for eksempel temperaturmåling under et skap).

(1013)

Nei, det er særlig viktig at T2Reflecta-lim brukes til å feste flisene!  Vi gir kun garanti dersom T2-lim er blitt brukt, siden den er utviklet for å gi en sterk binding mellom aluminiumet og flisen.  nVent Thermal Management kan ikke garantere heftekvaliteten for andre produkter.

(1014)

Systemet kan styres via en termostat med luftføler eller gulvføler.  Bruk termostat med gulvføler hvis strømsparing har høyeste prioritet, men det kan føre til at deler av gulvet føles kaldt.  En gulvtermostat er det riktige valget hvis gulvkomfort er det viktigste. En kombinasjon av begge er den ideelle løsningen.

(1015)

Hvis du har et dårlig isolert gulv, eller du vil varme gulvet raskt opp eller til en høyere temperatur, bør du velge T2QuickNet- Plus-160.

(1018)

Nei, T2QuickNet kan kun installeres i et helt flatt, innkapslet materiale. T2Reflecta er det riktige systemet for dette bruksområdet, siden det er et selvregulerende system uten risiko for overoppheting og skade på temperatursensitive gulv.

(1019)

Hvis fliser eller stein skal festes på T2Reflecta-plater, er T2Reflecta-lim obligatorisk.  Imidlertid er noen typer naturstein, for eksempel marmor, fargesensitiv og bør ikke brukes for å unngå felt med fargeendringer i det ferdige gulvet. Flisebutikken kan gi råd om fargesensitivitet for naturstein.

(1021)

T2FloorTemp og T2DuoTemp har en maksimal strømbelastning på 16 A.

(1022)

Føleren skal plasseres midt mellom to kabler. Føleren kan installeres i et plast- eller kobberrør Ø 10 -12 mm mellom to T2Reflecta-plater. Avstand fra vegg skal være ca 0,5 m. Det er også mulig å legge den i et ledig varmekabelspor.

(1034)

For bedre komfort og strømsparing, anbefaler vi å bruke RAYCHEM NRG-Temp termostat. T2Red selvregulerende kabel krever en påslagsstrøm ved oppstart. NRG-Temp er konstruert for å tåle denne påslagsstrømmen. Hvis en annen termostat brukes og termostatens bryterkapasitet er mindre enn 13A, bør varmesystemet slås på via en kontaktor.

(1035)

T2Reflecta-limet trenger ca 4 timer for å herde før du kan arbeide på den igjen.  Kommentar: Limet kan ikke brukes som et tynt lag mørtel. Det er et lim.

(1036)

Hvis kabelen er en selvregulerende kabel som T2Red, kan den krysses, eller 2 kabelstrekk kan legges nær hverandre.
Hvis kabelen har konstant effekt, som for eksempel QuickNet, T2Blue eller CeraPro, må kabelen ikke krysses, og 2 kabelstrekk må ikke legges for nær hverandre. I tillegg må ikke kabelen forsegles i særlig grad.

(1039)

Gulvføler gir en mye mer stabil gulvtemperatur. Med romføler kan gulvtemperaturen variere så mye at kunden kan få følelsen av at gulvvarmen ikke fungerer som den skal. Med gulvføler vil gulvtemperaturen være jevn og stabil. T2 gulvvarmesystemer er tynne systemer med et varmeelement installert nær gulvoverflaten. T2-systemene reagerer raskt sammenlignet med et tykkere gulvvarmesystem, som typisk har en høyere masse og dermed tregere reaksjon. Derfor vil en termostat med gulvføler gi en mer effektiv og rask kontroll, og stabil temperatur på gulvvarmen. Gulvvarmeføleren er ideell for rom med flere varmekilder. For eksempel et baderom som både har gulvvarme og håndkletørker. For en mer effektiv drift av gulvvarmen med mindre påvirkning fra håndkletørkeren, gir gulvføleren bedre kontroll siden den kun måler temperaturen i gulvet.

(1040)

EM2-XR er en selvregulerende varmekabel som er laget for å fjerne snø og is fra flater utendørs (oppkjørsler, fortau, trapper osv). Utgangseffekten for EM2-XR i en betongblokk er: 105 W/m ved -15 °C, 100 W/m ved -10 °C, 95 W/m ved -5 °C og 90 W/m ved 0 °C.

(1049)

Ja, omflettingsklemmen kan kjøpes separat. Bestillingsnummeret er SFB-RC2-BRAID-CLIP.

(1165)

Nei, RAYCHEM varmekabel for frostbeskyttelse er kun laget for faste installasjoner.

(1168)

Ja, hvis den maksimale kretslengden ikke er overskredet. Den maksimale kretslengden for systemet er den korteste maksimale kretslengden for de tilkoblede varmekablene.

(1169)

Nei. Varmekabelens utgangseffekt er for lav.

(1171)

Ja. RAYCHEM krever bruk av en 30 mA reststrømenhet.

(1172)

NEI!! Da kortslutter du kabelen! Installer en RayClic-E-02 endeforsegling.

(1175)

Nei, termostatene AT-TS-13 og AT-TS-14 kan styre flere kretser. Maksimal kretslengde avhenger av sikringskapasiteten (16A for AT-TS-13/14). Hvis ulike varmekretser er plassert på steder med forskjellige temperaturer (f.eks. nedgravde rør og rør over bakken), anbefales det å bruke forskjellige termostater.

(1177)

Når varmekabelen er på, ta på den etter noen minutter. Du vil kjenne at den er varm.

(1179)

Bruk kabelstrips eller glassfiberteip. Hvis røret er av plast, bruk ATE-180 aluminiumsteip over hele lengden av varmekabelen.

(1180)

I henhold til pulstog-prinsippet: et visst antall 'hele bølger' sendes gjennom og et visst antall stoppes. Jo flere 'hele bølger', desto mer effektt sendes gjennom.

(1199)

Den elektriske tilkoblingen i RayClic-enheten skjer ved hjelp av en "kniv" som kutter gjennom den elektriske isolasjonen på varmekabelen. Dette systemet kalles fjærkniv (IDC)

(1200)

Nei. Til frostbeskyttelse kan RAYCHEM tilby varmekablene FS.

(1202)

Kontroller systemet: - Er HWAT-ECO-kontrollenheten riktig installert? - Er riktig isolasjon installert på riktig måte? - Kontroller innstillingene på HWAT-ECO-kontrollenheten. Juster ved behov. - Kontroller at vedlikeholdstemperaturen er minst 5 øC lavere enn kjeletemperaturen

(1207)

Varmekablene må lagres på et tørt og rent sted. Beskytt kabelendene med en endeforsegling. Temperaturområde: +40 øC til +60 øC.

(1209)

Nei, HWAT-varmekabelen legges i rett linje langs rørene.

(1212)

Timeren kan brukes til å slå av systemet hvis ingen HWAT-ECO kontrollenhet brukes. HWAT-ECO inkluderer funksjonaliteten til QWT 05-timeren.

(1214)

Utvalgt

nVent RAYCHEM Certified PRO

Vil du vil videreutvikle og skape nye muligheter for foretaket ditt? Ved å delta i Certified PRO-opplæringen kan du finne en "snarvei" til forretningsvekst. Meld deg på opplæring
Connection and Protection