Certified PRO for avising av tak og takrenner

Certified PRO for avising av tak og takrenner kombinerer teoretisk og praktisk opplæring om produkter og systemer for avising av tak og takrenner.

Opplæringen omfatter følgende elementer:

  • Valg av optimal kabel, forbindelsesdeler og kontrollenhet for bruksområdet
  • Kunnskap om og bruk av ulike monteringsmetoder, både for tak og takrenner
  • Lære hvordan produktene våre skal installeres, idriftsetting og testing
  • Drift og vedlikehold av produktene
  • Garanti og garantiprosedyrer

Gutters Module Side

Connection and Protection