Logistikkstyring/administrasjon av verdikjede

Verdikjedeadministrasjonen som tilbys av nVent Thermal Management inkluderer planlegging og styring av alle aktiviteter i forbindelse med anskaffelse, innkjøp, konvertering/tilpasning og logistikkstyring. Alle disse aktivitetene utføres under paraplyen ‘Operational excellence’.

Ved å ta i bruk "lead-buyer"-konseptet, er de innkjøpsansvarlige hos nVent Thermal Management ansvarlige for kunde- og/eller prosjektspesifikke innkjøp. Logistikkstyringen for prosjektet koordineres med den totale prosjektstyringen for å sikre at den synkroniseres med prosjektets behov og tidsplan.

Som et resultat av det blir all forflytning og lagring av nødvendige produkter, lagerbeholdning under bearbeiding og leveringer fra opphavspunkt til leveringspunkt administrert og gjennomført via en strategisk anskaffelsesprosess med fokus på maksimal merverdi der det styrende prinsippet er 'total eierskapskostnad' for kunden.

 

Distribusjonssentre

Standardproduktene fra nVent Thermal Management tilbys fra de to hovedsentrene for distribusjon i California, USA og i Leuven, Belgia. All logistikk utføres ved hjelp av avanserte planleggingsmetoder under paraplyen ‘Operational excellence’.

Connection and Protection