Sikkerhet

Gjennom alle prosjektfasene implementerer nVent Thermal Management en totaltilnærming for HMS-styring for å vurdere risikoer og identifisere passende tiltak for å kontrollere og minimalisere farer og risikoer.

Kompetente personer utpekes for å sikre samsvar med bedriftens retningslinjer, kundens krav og lover og bestemmelser. De iverksetter nødvendige tiltak for å øke bevisstheten om personlig sikkerhet og oppnår derfor en ulykkesfri arbeidsplass.

Ledere og formenn tar initiativet til å sikre et sikkert arbeidsmiljø på sine respektive områder. Alle de ansatte er klar over sitt ansvar for å ta vare på seg selv og andre som kan bli berørt av deres arbeid, og samarbeide med bedriften for å oppfylle dens plikter.

Connection and Protection