nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- En ny mulighet til å øke innovasjonen

De pålitelige varemerkene RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX og TraceTek er nå en del av nVent Thermal Management.

Det nye bedriftsnettstedet er under utvikling og vil lanseres i januar 2019. Inntil da kan vi gi deg de opplysningene du trenger på vårt nåværende nettsted.

For mer informasjon om nVent:
Last ned pressemelding
Besøk nVent.com
(kun på engelsk foreløpig)

Sikkerhet

Gjennom alle prosjektfasene implementerer nVent Thermal Management en totaltilnærming for HMS-styring for å vurdere risikoer og identifisere passende tiltak for å kontrollere og minimalisere farer og risikoer.

Kompetente personer utpekes for å sikre samsvar med bedriftens retningslinjer, kundens krav og lover og bestemmelser. De iverksetter nødvendige tiltak for å øke bevisstheten om personlig sikkerhet og oppnår derfor en ulykkesfri arbeidsplass.

Ledere og formenn tar initiativet til å sikre et sikkert arbeidsmiljø på sine respektive områder. Alle de ansatte er klar over sitt ansvar for å ta vare på seg selv og andre som kan bli berørt av deres arbeid, og samarbeide med bedriften for å oppfylle dens plikter.

Connection and Protection