Prosjektstyring

Alle typer tjenester bør utføres ved å bruke prosedyrer for prosjektstyring. Dette gjelder prosjekter av enhver størrelse samt vedlikeholdstjenester som revisjon/kontroll og nødintervensjoner. De kritiske faktorene som må kontrolleres på et prosjekt er kostnader, tid, ressurser, informasjonsflyt og kvalitet: Hvis det kontrolleres på riktig måte, vil det føre til at alle risikoer blir minimalisert.

Alle servicesenterne for nVent Thermal Management i Europa følger det samme settet med prosedyrer og bruker identiske systemer. Dette gjør det mulig for bedriften å levere den bestilte tjenesten på en effektiv måte, i henhold til (og ofte bedre enn) kravene til tid, kvalitet og budsjett.

Følgende systemer og prosedyrer er implementert for å kontrollere de viktigste faktorene:

Sikkerhetsstyring

Implementeringen av en sikkerhetskultur og et omfattende system for sikkerhetsstyring (SMS - Safety Management System) som er anerkjent av sikkerhetsspesialister som SCC, VCA, OHSAS 18001 og ROSPA har bidratt til en plettfri sikkerhetshistorikk for nVent Thermal Management.

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll

nVent Thermal Management har utviklet og implementert et system for kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001:2000. Programmet for kvalitetssikring/kvalitetskontroll sikrer at en høy grad av kvalitet er innebygd i alle produkter, tjenester og systemer levert av nVent Thermal Management, i tillegg til målsetningen om å levere et produkt som gir lavest mulig eierskapskostnad for kunden.

Prosjektkontroller

Prosjektkontroller er ryggraden i ethvert vellykket prosjekt. Disse kontrollene sørger for at prosjektet holdes innenfor tidsplanen og budsjettet. Prosjektkontroller inkluderer kostnadskontroll, tidsplan for prosjektet, dokumentkontroll og informasjonskontroll. Alt dette er avgjørende for effektiv prosjektstyring.

Organisasjon

Over hele Europa har vi lokale prosjektkontorer med kompetanse innen prosjektstyring og tekniske fag som kan svare raskt på prosjektkrav (f.eks. spørsmål til anbud, tekniske diskusjoner, fremdriftsmøter osv.) og forstå den lokale kulturen, språket, spesifikasjonene og forretningsbehovene.

Connection and Protection