nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- En ny mulighet til å øke innovasjonen

De pålitelige varemerkene RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX og TraceTek er nå en del av nVent Thermal Management.

Det nye bedriftsnettstedet er under utvikling og vil lanseres i januar 2019. Inntil da kan vi gi deg de opplysningene du trenger på vårt nåværende nettsted.

For mer informasjon om nVent:
Last ned pressemelding
Besøk nVent.com
(kun på engelsk foreløpig)

Frontendelasting og optimalisering

A Front End Engineering Design Services project life cycle graph - Pentair Thermal Management.

Når kunder samarbeider med nVent Thermal Management fra et tidlig tidspunkt - mens prosjektene fremdeles er i utrednings- og planleggingsfasen (FEED) - kan de dra nytte av vår ekspertise innen design og optimalisering av varmekabelsystemer. Disse optimaliseringsprogrammene integrerer designteknikker og dokumenterte strategier basert på vår omfattende erfaring i installasjon av varmekabelsystemer som bidrar til å gi kundene lavere total installert kostnad (TIC) og/eller lavere total driftskostnad (TOC) på deres prosjekter.

Ved å samarbeide med kunden, kan nVent Thermal Management bidra med følgende fordeler i FEED-fasen av et prosjekt

  1. Gjennomgå prosjektets primære varmestyringssystem og relaterte spesifikasjoner (isolasjon, elektriske installasjoner, rør osv.)
  2. Skissere omfanget av det prosjektspesifikke varmestyringssystemet
  3. Velge passende prosjektspesifikke optimaliseringsstrategier
  4. Utarbeide en kostnadsanalyse som viser den ikke-optimaliserte designgrunnlinjen mot en optimalisert design
  5. Estimere et budsjett for varmestyringssystemet med spesifikasjon av CAPEX (kapitalutgifter) og OPEX (driftsutgifter)
  6. Utarbeide foreløpige beregninger av effektbelastning og distribusjonsscenarier

Følgende illustrasjon eksemplifiserer hvordan implementering av strategier/teknologier for kostnadsreduksjon er mest nyttig for et prosjekt i prosjektets definisjons- eller FEED-fase - før fasene med detaljert design og innkjøp. Etter hvert som tiden løper langs tidslinjen for et prosjekt, reduseres fleksibiliteten i design som trengs for å implementere gode tiltak for kostnadsreduksjon.


Connection and Protection