Teknikk og konstruksjon

Inndataene som kreves for detaljert varmekabeldesign avhenger av at generering og overføring av flere dokumenter. Effekten denne aktiviteten har på kostnad og tidsplan blir sjeldent målt av tekniske kontraktører og sluttkunder. En typisk rørisometri vil imidlertid være innom avdelinger for prosess, rør, elektrisk installasjon og dokumentkontroll før det mottas av varmekabelkontraktøren, der det vanligvis tar 2 timer for hvert dokument som overføres. Påvirkningen på kostnad og tidsplan blir ytterligere multiplisert når det er behov for designendringer.

Ny utvikling innen varmekabeldesign: nVent TRACERLYNX ®

De siste årene har nVent Thermal Management utviklet TRACERLYNX ®, et 3D dataassistert konstruksjonsverktøy som bruker industristandard programvare som plattform og gir et direkte grensesnitt mot de fleste modelleringspakker som brukes av kundene, for eksempel PDMS og PDS. En ny, høyeffektiv arbeidsflyt gjør det mulig for nVent Thermal Management å importere elektroniske IDF-filer (Intermediate Data Files) og/eller PCF-filer (Piping Component Files) fra kundenes modell direkte inn i vårt anerkjente konstruksjonsverktøy for varmekabler. Kunden trenger ikke å generere og sende papirkopier eller elektroniske kopier av isometrier. Verktøyet genererer nøyaktige rapporter som identifiserer manglende data som for eksempel kontinuitetstegninger. Etter hvert som prosjektet går fremover, er det alltid endringer i inndataene som ofte har betydelig påvirkning på både kostnad og tidsplan. Verktøyet inkluderer en ‘revisjonsidentifikator’ slik at kundene ikke trenger å bruke tid på å sortere, gå gjennom og filtrere før denne informasjonen sendes til varmekabelkontraktøren. 

 

Connection and Protection