Ferdigstilling og oppstart

Ferdigstilling av et varmestyringssystem utføres for å sikre riktig installasjon og drift av systemene før overlevering til sluttbrukeren. nVent har utviklet et testsystem og en ferdigstillingsprosedyre, basert på en inspeksjons- og testplan (ITP), som gir full innsikt i tilstanden til de testede kretsene.

Ferdigstillingsgruppen fra nVent Thermal Management bekrefter at:
  • alle varmestyringssystemer er testet og klar for drift
  • alt isolasjonsarbeid er kontrollert (med visuelle og infrarøde teknikker) og bekreftet
  • alle nødvendige ITR-er (Inspection Test Records) for strømfordelingspanelene og de individuelle elektriske varmekabelkretsene er nøyaktig fullført og sendt til sluttbrukeren
  • alle "As-Built"-vilkår er registrert

Connection and Protection