XPI-serien

Oversikt

XPI-serien

Frostsikring og bibeholdelse av temperatur på lange rørledninger, beholdere og instrumentlinjer medfører ulike utfordringer. nVent RAYCHEMs plastisolerte varmekabler er spesielt utviklet for frostsikring og bibeholdelse av temperatur på lange rørledninger i eksplosjonsfarlige områder.

Fordelene med PTFE: Reduserer den totale livssykluskostnaden
Den unike hybride konstruksjonen med PTFE i ytterkappen på RAYCHEM XPI-kablene reduserer vedlikeholds kostnader gjennom økt pålitelighet og sikkerhet samt enkel installasjon. Den hybride PTFE-konstruksjonen med ekstruderte plastmaterialer gir også:
  • Mindre fare for kabelbrudd, samt langvarig og pålitelig ytelse.
  • Stabil elektrisk isolasjon gjennom hele produktets levetid ved å kontrollere kaldflyt fenomenet.
  • Minimal innvendig mekanisk og termisk stress, som resulterer i fleksibel og enkel tilkobling av kabelen.

RAYCHEM XPI-kabler dekker et bredt temperaturområde.
XPI-F: For lange rørledninger som krever lave bibeholdelses temperaturer, er XPI–F kabelen det beste valget. Denne kabelen tåler kontinuerlige temperaturer fra -60 C til 90 C og 100 C ved kortvarig eksponeringstemperatur. Den kan brukes både i sikre og eksplosjonsfarlige områder og har en slagfasthet på 4J.

XPI: Det beste valget for lange rørledninger med høye temperaturer. Denne kabelen tåler en kontinuerlig temperatur på 260 C og en kortvaring eksponeringstemperatur på 300 C. Den kan brukes både i eksplosjonsfarlige og sikre områder og har en slagfasthet på 4J.

XPI-S: Denne kabelen tåler også en kontinuerlig temperatur på 260 C og en kortvarig eksponeringstemperatur på 300 C. Den kan brukes i både eksplosjonsfarlige og sikre områder. Denne kabelen har en høyere slagfasthet på 7J.

Tekniske spesifikasjoner

XPI-F XPI XPI-S
Maksimal avgitt effekt 20 W/m (typisk verdi, avhengig av bruksområdet) 35 W/m (typisk verdi, avhengig av bruksområdet)
Nominell spenning U 0 /U Inntil 300/500 Vac 450/750 Vac
Maks. strømbelastning 73A (avhengig av tverrsnittet på tilførselskabel) / kan leveres med høyere maksimalbelastning. Kontakt nVent for mer informasjon 129A (avhengig av tverrsnittet på tilførselskabel
Maksimal kontinuerlig temperatur som tåles 90 ° C 260 ° C
Maksimal temperatur kortvarig eksponeringstemperatur som tåles 100 ° C 300 ° C
Slagfasthet 4 Joule (i henhold til EN 60079-30-1) 4 Joule i henhold til EN 60079-30 7 Joule i henhold til EN 60079-30
Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder Ja Ja

Dokumentasjon

Installasjonshåndbøker
Salgsbrosjyrer

Garantier

Garantiinformasjon

Garantiutvidelse tilgjengelig

RAYCHEM XPI video

Connection and Protection