Parallell effektbegrensning

nVent Thermal Management leverer varmekabler som muliggjør høyere eksponeringstemperaturer og glimrende utgangseffekt.

nVent RAYCHEM effektbegrensende kabler er parallelle varmeelementer som består av et oppkveilet varmeelement i en motstandslegering som er surret rundt to parallelle bussledninger. På en fast avstand fjernes isolasjonen fra en av bussledningene. Prosessen gjentas ved at isolasjonen fjernes fra den andre bussledningen. Denne avstanden mellom kontaktpunktene utgjør lengden på varmesonen. Den positive temperaturkoeffisienten (PTC) for varmeelementet reduserer utgangseffekten når temperaturen i omgivelsene øker. Denne effekten gjør det mulig å overlappe den effektbegrensende kabelen én gang ved å redusere temperaturen på varmeelementet i de overlappende punktene. Effektbegrensende kabel kan brukes til frostbeskyttelse og opprettholdelse av prosesstemperatur som krever høy utgangseffekt og/eller høy temperatureksponering. Effektbegrensende kabler kan opprettholde prosesstemperaturer opp til 230°C og tåle eksponeringstemperaturer opp til 250°C med strømmen frakoblet.

Connection and Protection