Styrings- og overvåkningssystemer

Energieffektive termostater

Det er viktig å velge en energieffektiv termostat til gulvvarmen, for å holde nede strømforbruket og dermed unngå unødvendige kostnader og unødvendig miljøbelastning.


Alle nVent RAYCHEM digitale gulvvarmetermostater:
  • Har ulike programvalg, for å stilles inn slik at gulvvarmen virker når de aktuelle rommene brukes og ellers er avslått.
  • Kan tilpasses, dvs. beregner seg når oppvarmingen skal starte for å oppnå ønsket temperatur ved ønsket tidspunkt(adaptiv).
  • Gir økt kontroll på eiendommens strømforbruk.
Vi har et bredt sortiment av energieffektive gulvvarmetermostater for å leve opp til:
  • Sluttbrukernes ulike behov, ønsker og forutsetninger.
  • Installatørenes installasjonskrav.
Alle våre gulvvarmetermostater:
  • Er kompatible med samtlige RAYCHEM gulvvarmekabler .
  • Er utformet til å passe markedets vanligst forekommende brytersystemer eller individuell plassering i designutførelse.

Vi tilbyr både digitale og analoge gulvvarmetermostater.


Garanti
Alle RAYCHEM gulvvarmesystemer omfattes av fordelaktige garantier. Les om våre garantier her .

Miljø, sikkerhet og kvalitet
Alle våre gulvvarmetermostater:
  • Er testet og oppfyller gjeldende europeiske produktstandarder for elektrisk sikkerhet.
  • Er konstruert med inngående komponenter av høy kvalitet, for lang levetid.
Installasjon
Gulvvarmetermostater skal alltid installeres av autorisert el-installatør.

Gulv- og byggematerialleverandørens anvisninger for temperaturinnstillinger skal alltid følges. Gjelder fremfor alt temperaturfølsomme overgulv (tre- og linoleum).

Connection and Protection