Styrings- og overvåkningstilbehør

Fjernstyringsmodulen nVent RAYCHEM RMM2 (remote monitoring module) gir muligheter for temperaturovervåking for kontroll- og overvåkingssystemene NGC-30, NGC-40 og ACCS-30 for varmekabler. RMM2 kan brukes med opptil åtte RTD-er som måler rør-, beholder- eller lufttemperatur i et varmekabelsystem. RMM2-modulene brukes til å samle signaler fra RTD-sensorer på ett eksternt sted og sende informasjonen tilbake til det avanserte kontrollsystemet via én enkelt tvunnet parkabel. Dette bidrar til å redusere installasjonskostnadene, siden kun ett rør går tilbake til kontrolleren, i stedet for åtte. Flere RMM2-er kommuniserer med én enkelt NGC-30, NGC-40 eller ACCS-30 for sentralisert overvåking av temperaturer. En enkelt tvunnet parkabel (RS-485) kobler til opptil 16 RMM2-er, med en total overvåkingskapasitet på 128 temperaturer.

RAYCHEM PLI-moduler (power-line carrier interfaces) gir mulighet for temperaturovervåking for RAYCHEM NGC-30 kontroll- og overvåkingsmodul for varmekabler. PLI-en motta inndata fra strømkablene for varmekabelkretsene, som formidler signalene fra spesialsendere. Senderne formidler rørtemperaturer fra RTD-ene og kontinuitetsinformasjon. De er vanligvis plassert i den enden av varmekabellinjen der strømtilførselen ikke er.

SES-serien av sendere brukes i kombinasjon med RAYCHEM PLI og finnes i to varianter: temperatur-/kontinuitetssender (SES-RTD) og kontinuitetssender (SESCONT).

Disse senderne brukes i forbindelse med frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur. Systemet er unikt i det at varmekablenes busskabler og strømkabler overfører overvåkingssignalene. Ingen ekstra kabeltrekking er nødvendig.

Connection and Protection