Komponenter

Tilkoblingssett for langvarig kvalitet

Det er viktig å ha riktig tilkoblings-, avslutnings- og skjøtesett for at gulvvarmesystemer skal fungere på riktig måte og over lang tid. nVent RAYCHEM til-, avslutnings- og skjøtesett er kompatible med RAYCHEM gulvvarmekabler og gulvvarmematter .


Sikkerhet og kvalitet

Alla RAYCHEM tillbehör:

  • Er utformet og testet for å fungere i lang tid sammen med RAYCHEM gulvvarme.
  • Er CE-merket og oppfyller gjeldende standarder for elektrisk sikkerhet.
  • Omfattes av fordelaktige garantier. Les om våre garantier her .

På-avslutningssett og skjøtesett skal alltid installeres av autorisert el-installatør.

Connection and Protection