Komponenter

Varmekabelsystemer er komplekse systemer som ofte krever en høy grad av teknisk tilpasning for å gi optimal ytelse. Strømtilkoblingssett, spleisesett, T-koblingssett og endeforseglingssett er kritiske komponenter i et varmekabelsystem av høy kvalitet. Våre nVent RAYCHEM og Frostex koblingssett er utviklet og godkjent i kombinasjon med RAYCHEM, nVent PYROTENAX, nVent TRACER, Frostex og WinterGard elektriske varmekabler.

Connection and Protection