Øvrige gulvvarmetilbehør

Oversikt

Øvrige gulvvarmetilbehør

Universalskilt, selvheftende

Selvheftende informasjonsskilt for oppmerking av varmekabel i gulv, mark/bakke, stuperør eller på/i vannrør. Svarte symboler og tekst og gul bakgrunn. Anleggsdata kompletteres av installatøren med vannfast penn.

El-nummer

10 383 88Universalskilt, varmekabel

Informasjonsskilt i plast for oppmerking av varmekabel i gulv, mark/bakke, stuperør eller på/i vannrør. Svarte symboler og tekst og gul bakgrunn. Anleggsdata kompletteres av installatøren med vannfast penn.

El-nummer

10 383 88

Dokumentasjon

Connection and Protection