Kjemisk og farmasøytisk industri

Chemical & pharmaceutical electric heat tracing system

nVent Thermal Management kan levere nøkkelferdig teknisk design, byggetjenester og produkter for varmestyring og brannklassifiserte systemer som kreves i kjemisk prosessindustri. Vår globale erfaring og våre produktlinjer gjør at vi kan designe systemer som oppfyller de unike behovene til kjemiske prosessanlegg hvor som helst i verden.

Noen mulige bruksområder:

vedlikehold av prosesstemperatur
frostbeskyttelse
kontroll- og overvåkingssystemer
brannklassifiserte kabler og andre spesialkabler
lekkasjedeteksjon
Frost Heave Prevention
sikkerhetsdusj

Anbefalte produkter:

Merkevarer:
nVent TRACER
nVent RAYCHEM
nVent PYROTENAX
Vitalink
nVent TRACETEK

Connection and Protection