TraceCalc Pro For Bygninger

Systemdesign av varmekabler for rør

TraceCalc Pro For Bygninger er et intuitivt, brukervennlig Internett-verktøy som lar deg skape enkle eller kompliserte varmekabeldesigner for rør til følgende bruksområder:

  • Frostsikring av rør
  • Temperaturvedlikehold av varmtvann
  • Opprettholdelse av flyt / Opprettholdelse av flyt i spillvannsrør

Med dette avanserte verktøyet kan du designe prosjekter som kan omfatte flere segmenter med forskjellige designparametere på en krets. I tillegg kan du lagre prosjektene for fremtidig bruk.


Med TraceCalc Pro For Bygninger kan du enkelt:
  1. Velge bruksområde for varmekablene.
  2. Legge inn designdata.
  3. Få en materialliste for prosjektet —rett varmekabel, tilkoplinger, styringer og overvåkingssystemer.
  4. Be om tilbud.
  5. Lagre prosjekter for fremtidig bruk.Design Tool Demo

Connection and Protection