Vis bruksområder:

Deteksjon av kjemisk lekkasje

TTC Application Overview

TraceTek-systemene detekterer og lokaliserer sterke mineralske syrer som svovel- og salpetersyre som er brukt i gruvedrift, utvasking og mineralprosessering, samt eddiksyre som er brukt i ftalatanlegg.

Brannklassifiserte og spesialtilpassede kabler

TTC Application Overview

Pyrotenax MI brannsikre kabelsystemer er den ideelle løsningen for krevende kabelinstallasjoner for bruksområder som krever lav til middels spenning. Kablene overgår alle standarder for brannytelse over hele verden.

Nærings- og boligbygg

Gulvvarme

TTC Application Overview

Raychem elektrisk gulvvarme installeres nær gulvoverflaten, og gir hurtig oppvarming av rommet. De øker komforten hjemme samtidig som kostnadene med oppvarming reduseres – både for rehabiliteringsprosjekter og nybygg.

Nærings- og boligbygg

Beskyttelse mot telehiv

TTC Application Overview

Systemer for forebygging av telehiv brukes til effektiv forebygging av isdannelse i grunnen under kryogeniske tanker, som potensielt kan føre til uønsket deformering og fare for brudd på tankveggen.

Pentair Thermal Controls kan tilby komplett systemdesign for forebygging av telehiv under kryogeniske tanker og tanker eller beholdere med LNG, ammoniakk eller andre væsker som holder lave temperaturer. Tanker kan skape telehiv hvis det ikke installeres en varmekilde under tankene.

Pentair Thermal Controls kan tilby en rekke løsninger for forebygging av telehiv på lagringstanker med stor diameter.

Industrielle anlegg

Frostbeskyttelse for rør

TTC Application Overview

Når rør utsettes for temperaturer under frysepunktet, kan de sprekke, noe som kan føre til betydelig skade og driftsavbrudd. Raychem-systemene for frostbeskyttelse hindrer at vannrør, brannlinjer og sprinkleranlegg i plast og metall fryser.

Opprettholde varmtvannstemperaturen

TTC Application Overview

Dagens krav til varmtvannsystemer fokuserer på en kombinasjon av brukerkomfort og reduksjon av kostnader og energiforbruk. Med det i tankene, har Raychem utviklet et system for temperaturvedlikehold av varmtvannfor å holde riktig temperatur på vannet overalt ibygningen, uansett hvor kompleks den er. Dette intelligente systemet holder investeringskostnadene nede og sørger deretter for økonomisk og effektiv drift.

Nærings- og boligbygg

Deteksjon av vannlekkasje

TTC Application Overview

Lekkasjer på kontorer, hoteller, museer, datarom, datasentre eller andre næringsbygg kan skade eiendom, data eller bedriftens omdømme. Kritisk infrastruktur og utstyr krever vanligvis enten tilgjengelighet 24/7 eller absolutt ingen skade.

Nærings- og boligbyggIndustrielle anlegg

Oppvarming av lange rørledninger

TTC Application Overview

Pentair Thermal Controls systemer for langlinjeoppvarming tilbyr økonomiske løsninger for frostbeskyttelse og temperaturvedlikehold av lange overføringslinjer med systemlengder som typisk ligger på 250 meter eller mer.

Langlinjer overfører vanligvis væske mellom prosessanlegg eller til lager- eller transportanlegg. Tankanlegg, kaianlegg for tankbåter, og rør mellom petrokjemiske anlegg er andre eksempler på bruksområder der langlinje-varmekabler er aktuelle. Langlinje-varmekabelsystemer kan være komplekse i forhold til design og installasjon, og representerer ofte en betydelig kapitalinvestering for et anlegg.

Pentair Thermal Controls kan tilby et bredt utvalg industridokumenterte teknologier for disse bruksområdene, som avhenger av lengde og temperaturområder. 

Industrielle anlegg

Frostbeskyttelse for rør

TTC Application Overview

Pentair Thermal Controls tilbyr komplette oppvarmingssystemer for frostbeskyttelse for å oppfylle diverse krav fra mange ulike industrier: olje og gass, vann og avløp, petrokjemisk industri, spesialkjemikalier, pulp og papir, og farmasi.

Vann, og væsker med høyt vanninnhold, utvider seg når de fryser. Denne utvidelsen kan føre til brudd på røret, men påfølgende skade på eiendom, tap av produksjon eller fare for personlig sikkerhet.

Vi tilbyr ulike systemer for frostsikring av rør ved hjelp av forskjellige teknologier, og som egner seg for bruk både i ex-områder og ordinære områder.

Nærings- og boligbyggIndustrielle anlegg

Opprettholdelse av prosesstemperatur

TTC Application Overview

Varmekabler er avgjørende for vedlikehold av prosesstemperatur i rør som kan ha stillestående væske i lengre perioder.

De industrielle varmekabelsystemene fra Pentair Thermal Controls vedlikeholder prosesstemperaturer på en pålitelig måte for et bredt spekter av bruksområder.
Systemene bruker forskjellige teknologier og egner seg for bruk både i ex-områder og ordinære områder.

Industrielle anlegg

Snøsmeltende tak og renne

TTC Application Overview

Smelting og tilfrysing av is kan skade tak og renner. Tunge istapper kan falle og forårsake personskade. Raychem-systemet smelter snø og is i renner før det samler seg opp. Det skaper en kontinuerlig dreneringsvei for smeltet is og snø gjennom renner og nedløpsrør.

Connection and Protection