Pålitelige alarm- og deteksjonssystemer for vannlekkasje.

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Siden innendørs rørsystemer ble oppfunnet, har huseiere vært bekymret for vannskade. Ikke mye har endret seg på dette området de siste 200 årene, bortsett fra at kostnaden med en vannlekkasje i dag kan være flere tusen ganger mer kostbart enn en fuktige kjeller, som var det tidligere generasjoner bekymret seg for…

Lekkasjer på kontorer, hoteller, museer, datarom, datasentre eller andre næringsbygg kan skade eiendom, data eller bedriftens omdømme.

Kritisk infrastruktur og utstyr krever vanligvis både tilgjengelighet 24/7 og absolutt ingen skade.

System for deteksjon av vannlekkasje

nVent Thermal Management kan levere nVent TRACETEK deteksjonssystem for vannlekkasje – et fleksibelt, modulært system med mange ombyttbare komponenter som kan konfigureres etter behov for hvert bruksområde. Det brede utvalget av TRACETEK alarmmoduler og modulære komponenter gjør det mulig for deg å skreddersy overvåkningsløsningen og plasseringen etter bruksområdet.

TRACETEK deteksjonssystem for vannlekkasje består av disse hovedkomponentene:

  • Følerkabler og sonder  – disse kablene og sondene påviser og lokaliserer direkte og nøyaktig kilden til lekkasjen, for eksempel kabler som brukes under hevede undergulv, dryppbakker for overhengende rør, flate sonder for trau eller fuktige områder, og miniatyrsonder for trange områder.
  • Leder- og/eller forbindelseskabler – disse kablene kobler modulen til følerkabelen/komponentene
  • Endeterminering – dette er endetermineringen på hver forgrening av følerkabelen i kretsen
  • Tilbehør – elementer som for eksempel klips som brukes til å holde kabelen på plass
  • Følergrensesnittmoduler (SIM - Sensor Interface Module) – disse modulene gir den eksitasjonsspenningen som trengs for å drive kabelen eller sondene. SIM overvåker den analoge strømstyrken og spenningen for å fastslå når og hvor en lekkasje har inntruffet. Målingene digitaliseres og sendes tilbake til kontroll- og alarmsentralen for visning for bruker eller grensesnitt mot systemer på høyere nivå. Disse modulene kan være enten en ikke-lokaliserende alarmmodul for dekning av et lite område, eller en alarm og lokaliseringsmodul som kan overvåke større områder.

Relaterte produkter

Connection and Protection