Pålitelige alarm- og deteksjonssystemer for vannlekkasje.

Sikkerhet er første prioritet for de fleste selskaper som er involvert i håndtering av petroleumsdrivstoff, med miljøvern som en god nummer to. Det juridiske rammeverket på begge områder blir stadig strengere, så hvis virksomheten din er involvert i produksjon, transport, lagring, raffinering eller forbruk av drivstoff, må du vurdere muligheten for lekkasje.

I noen situasjoner kan den potensielle kilden til en lekkasje forutses. En ventilgrop, en overfyllingsbeholder eller en lavtliggende grop er ideelle steder for en hurtig drivstoffsonde. Tidlig kunnskap om at det samler seg drivstoff på et uventet sted kan være avgjørende for å unngå en katastrofal ulykke eller kostbar renseoperasjon.

Ikke gjør den feilen å tro at en “langsom” lekkasje er en “liten” lekkasje. En langsom lekkasje vil føre til et stort utslipp hvis deteksjonssystemet er for ufølsomt til å detektere under en viss terskel eller under en viss prosent av gjennomstrømningen. Altfor mange lekkasjer oppdages når noen lukter drivstoff eller når overflate- eller grunnvannet er blitt forurenset.

System for deteksjon av drivstofflekkasje

nVent Thermal Management tilbyr løsninger for lekkasjedeteksjon som vil finne lekkasjer før lekkasjene finner deg.

nVent TRACETEK deteksjonssystem for drivstofflekkasje består av disse hovedkomponentene:

  • Følerkabler – disse kablene gir tidlig deteksjon av små lekkasjer under eller over bakken, før det utvikler seg til store lekkasjer.  Og lekkasjestedet rapporteres innenfor en meter.
  • Sonder – disse detekterer drivstoff som flyter på vann eller som samler seg på lavtliggende steder som trau/bunner eller ventilgroper på flate overflater som pumpeplattformer. Sondene reagerer umiddelbart på selv en tynn film av drivstoff, og kan tilbakestilles, gjenbrukes og til og med “våt-testes” om ønskelig.
  • Følergrensesnittmoduler (SIM) og alarmsentraler – disse er konstruert for å forsyne følerkablene og sondene med strøm, overvåke deres tilstand, og rapportere om eventuell lekkasje og lekkasjested til operatører og alarm- og overvåkingssystemer.

Relaterte produkter

Connection and Protection