Pålitelige alarm- og deteksjonssystemer for vannlekkasje.

nVent TRACETEK følerkabler for syrer og vannholdige kjemikalier er laget med tanke på farlige væsker som oppbevares i tanker og transporteres gjennom et system av rør og ventiler. Våre kabler kan detektere tilstedeværelse av vannbaserte løsninger som inneholder etsende eller giftige kjemikalier. Bruksområder inkluderer vannbehandling, avløpsvann og kjemiske leveringssystemer for produksjon av halvledere og farmasøytisk produksjon. Labavløp, behandling av grunnvann, transport av syreavfall og lignende væsker som transporteres i rør med dobbel vegg er også gode bruksområder for våre universalfølere for vannbaserte kjemikalier.Chemical-Leak-Detection-Industrial.jpg

System for deteksjon av kjemisk lekkasje

nVent Thermal Management leverer syrespesifikke kabler som er konstruert for å reagere på sterk svovel- eller salpetersyre men ignorere regn, smeltevann, tåke, sjøsprøyt, og til og med tynn syretåke. Dette betyr at den syrespesifikke følerkabelen TT7000-HUV kan installeres utendørs og eksponeres for varierende værforhold uten at den genererer falsk alarm. Og hvis det skulle begynne å lekke sterk syre fra et rør eller en kobling, vil lekkasjen raskt bli oppdaget og det nøyaktige lekkasjestedet rapportert til kontrollpanelet.

TRACETEK deteksjonssystem for kjemisk lekkasje består av disse hovedkomponentene:

  • Følerkabler og sonder – disse kablene og sondene påviser og lokaliserer direkte og nøyaktig kilden til lekkasjen. De inkluderer kabler som brukes under hevede gulv, i dryppbakker for overhengende rør, flate sonder for trau eller fuktige områder, og miniatyrsonder for trange steder.
  • Leder- og/eller forbindelseskabler – disse kablene kobler modulen til følerkabelen/komponentene
  • Endeterminering – dette er endetermineringen på hver forgrening av følerkabelen i kretsen
  • Tilbehør – elementer som for eksempel klips som brukes til å holde kabelen på plass
  • Følergrensesnittmoduler (SIM - Sensor Interface Module) – disse modulene gir den eksitasjonsspenningen som trengs for å drive kabelen eller sondene. SIM overvåker den analoge strømstyrken og spenningen for å fastslå når og hvor en lekkasje har inntruffet. Målingene digitaliseres og sendes tilbake til kontroll- og alarmsentralen for visning for bruker eller grensesnitt mot systemer på høyere nivå. Disse modulene kan være enten en ikke-lokaliserende alarmmodul for dekning av et lite område, eller en alarm og lokaliseringsmodul som kan overvåke større områder.

Relaterte produkter

Connection and Protection