Tankoppvarming

Systemer for tankoppvarming fra nVent Thermal Management kan gi:

 • frostbeskyttelse
 • temperaturvedlikehold
 • oppvarming og forebygging av kondens

Tank-Heating.jpg nVent Thermal Management leverer disse systemene for tankoppvarming for små, middels og store tankvolumer.

For å optimalisere varmekabelsystemet for tanker og beholdere, kan nVent Thermal Management tilby et bredt utvalg av teknologier, inkludert:

 • selvregulerende varmekabler
 • effektbegrensende varmekabler
 • konstant effekt parallelle varmekabler
 • polymerisolerte serielle varmekabler
 • mineralisolerte serielle varmekabler
Tankoppvarming – Et komplett system for varmestyring

Hver teknologi har spesifikasjoner som er optimale for et bredt utvalg av varmekabelsystemer, både for risikoområder og ikke-risikoområder.

I tillegg kan nVent Thermal Management tilby et stor utvalg kontroll- og overvåkingsprodukter for å komplettere et fullstendig og pålitelig utvalg av varmestyringssystem.

Noen typiske bruksområder for varmekabeloppvarming av tanker og beholdere er:

 • frostbeskyttelse av væsker med lav til middels viskositet, for eksempel vann eller ammoniakk
 • temperaturvedlikehold for væsker med middels viskositet, for eksempel olje, biodrivstoff eller harpiks
 • forhindre krystallisering, for eksempel av kaustisk soda
 • forhindre kondens, for eksempel flygeaske i koniske silobaser eller syklonfiltre
 • forvarming av industrielle reaktorer
 • spesielle bruksområder, inkludert oppvarming av væske med høy viskositet og agitasjonsrelaterte oppgaver

15_TankHeating_ind_thumbnail.jpg

nVent Thermal Management kan tilby skreddersydde løsninger med spesifikke fordeler for ditt bruksområde og dine behov. Det er mange teknologier å velge mellom for ditt spesifikke bruksområde innen tankoppvarming.

Dokumentert pålitelig system for tankoppvarming

I mer enn 30 år har nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler bekreftet sin pålitelighet og er fremdeles der beste innen selvregulerende varmekabler på markedet. Mens RAYCHEM polymerbaserte serielle varmekabler og tilhørende komponenter kan nyte godt av et langvarig godt rykte, har nVent PYROTENAX ® mineralisolerte varmekabler (MI) vært industristandard i mer enn 60 år. nVent Thermal Management kan presentere en omfattende referanseliste for bruk av ulike teknologier til en rekke bruksområder, som passer til alle typer tankoppvarming.

Fleksibel design

nVent Thermal Management kan levere mange teknologier for et stort utvalg temperaturområder.

 • Det optimale valget for mindre beholdere eller sensitive produkter er selvregulerende varmekabler,
 • For store oppbevaringstanker er seriekoblede varmesystemer vanligvis det som egner seg best med tanke på de store innsparingene i kraft-infrastruktur.
 • Når det er behov for høy effekttetthet eller når de tilknyttede temperaturene overskrider kapasiteten til polymerbaserte kabler, bør du vurdere mineralisolerte varmesystemer.
 • Designen blir ytterligere optimalisert av det omfattende utvalget av kontroll- og overvåkingsprodukter for å sikre et pålitelig system for varmestyring.
Enkel og tilpasset installasjon

Ved å tilby et varmesystem som bestpr av varmekabler, kan varmesystemet tilpasses til enhver form og størrelse uten bruk av spesiallagde produkter. Videre kan effekttettheten enkelt justeres med samme kabeltype ved å justere avstanden mellom varmekablene ved behov, og dermed kan man bruke samme produktstandard til ulike bruksområder.

Godkjenninger

De ulike teknologiene i vårt produktutvalg spenner over et bredt spektrum av godkjenninger, og er i samsvar med mange industrielle eller nasjonale standarder, blant annet:

 • ATEX
 • RTN
 • IECEx

Våre varmesystemer er godkjent for bruk i ikke-risikoområder og risikoområder.

Self-Selvregulerende varmeteknologi

nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler (BTV, QTVR, XTV og KTV) kan vedlikeholde temperaturer opptil 150 °C oger ideelle for tankoppvarming når det er behov for fleksibilitet i design og installasjon.

RAYCHEM selvregulerende varmekabler fungerer når:

Self-Regulating

 • Varme genereres når elektrisk strøm går gjennom den ledende polymerkjernen mellom lederne.
 • Når eksponeringstemperaturen faller, vil antall elektriske ledere gjennom kjernen øke, slik at det produseres mer varme.
 • Tilsvarende når temperaturen øker, vil kjernen ha færre elektriske ledere og produsere mindre varme.

Denne egenskapen gjør at kablene kan reagere på lokale temperaturforskjeller for å sikre en optimal temperaturfordeling på beholderens vegger, og gjør det til og med mulig å overlappe dem flere ganger uten fare for overoppheting eller skader.

Kablene

 • Kan kuttes til ønsket lengde for enklere design og mer fleksibel installasjon.
 • Har en absolutt T-klassifisering for maksimal sikkerhet med hensyn til klassifisering av fareområder uten behov for kostbare temperaturbegrensere.

I tillegg kan nVent Thermal Management også tilby et bredt utvalg av komponenter for å utføre en førsteklasses installasjon, inkludert alt tilbehør som forenkler installasjon på beholdere.


Effektbegrensende teknologi

RAYCHEM effektbegrensende varmekabler (VPL) kan gi høy utgangseffekt ved høye vedlikeholdstemperaturer. Disse fleksible varmekablene er klassifisert for

Power-Limiting

 • vedlikeholdstemperaturer opptil 235 °C.
 • eksponeringstemperaturer opptil 260 °C.

Effektbegrensende varmekabler er parallelle varmeelementer som består av enPTC-motstand av en legering som er viklet rundt to parallelle bussledere og kommer vekselvis i kontakt med busslederne. Den positive temperaturkoeffisienten (PTC) for varmeelementet reduserer utgangseffekten når temperaturen i omgivelsene øker.

De effektbegrensende kablene:

 • Kan overlappes én gang.
 • Kan kuttes til ønsket lengde, noe som gir enklere design og mer fleksibel installasjon.
 • Er tilgjengelige i to spenningsvarianter: 230 V AC og 480 V AC. Versjonen for 480 V AC kan brukes over mye større kretslengder, samtidig som den har alle fordelene med en parallell varmekabel.
 • Har ingen absolutt T-klassifisering (samsvar med T-klassifisering må eventuelt fastslås i forbindelse med design). De installeres vanligvis med et mer avansert kontroll- og overvåkingssystem.

I tillegg kan nVent Thermal Management også tilby et bredt utvalg av komponenter for å utføre en førsteklasses installasjon, inkludert alt tilbehør som forenkler installasjon på beholdere.


Parallell konstant effekt

RAYCHEM parallelle varmekabler med konstant effekt(FMT og FHT) er en kostnadseffektiv løsning når kravene til bruksområdet ikke er så kritiske.

De runde fleksible varmekablene er klassifisert for

 • vedlikeholdstemperaturer opptil 230 °C
 • eksponeringstemperaturer opptil 260 °C
 • Parallelle varmekabler med konstant effekt har en parallell konstruksjon, men er forskjellige fra effektbegrensende varmekabler
 • De bruker et varmeelement av nikkelkrom som ikke varierer motstanden med varierende temperatur.
 • De har konstant utgangseffekt uansett temperatur.
 • De kan kuttes til ønsket lengde på stedet, noe som forenkler installasjonen.
 • De har ikke absolutt T-klassifisering, så samsvar med T-klassifisering må eventuelt fastslås i forbindelse med design.
 • De leveres med en fast effekt per meter, fra 10 W/m opp til 40 W/m
 • De finnes i to hovedkonstruksjoner:
  • FMT-kabler for vedlikeholdstemperaturer opptil 150 °C og eksponeringstemperaturer opptil 200 °C
  • FHT-kabler for vedlikeholdstemperaturer opptil 230 °C og eksponeringstemperaturer opptil 260 °C
  • FHT-kablene finnes også i en versjon for 400 V AC, som kan brukes over mye større kretslengder, samtidig som den har alle fordelene med en parallell varmekabel.

De installeres vanligvis med et mer avansert kontroll- og overvåkingssystem og, avhengig av design, med temperaturbegrensere.

I tillegg kan nVent Thermal Management også tilby et bredt utvalg av komponenter for å utføre en førsteklasses installasjon, inkludert alt tilbehør som forenkler installasjon på beholdere.


Polymerisolert seriekoblet teknologi

RAYCHEM XPI polymerisolerte (PI) seriekoblede varmekabler kan brukes når kretslengdene er lenger enn spesifikasjonene for konvensjonelle parallelle varmekabler, og det er behov for kun én strømkilde. Denne teknologien muliggjør kretslengder opptil 5 km fra én strømforsyning, og er det mest økonomiske alternativet når det er behov for høye belastninger.

Bruk av PTFE i det indre og ytre isolasjonslaget gjør at varmekablene tåler svært høye temperaturer og har en glimrende kjemisk motstandsdyktighet mot aggressive kjemikalier. Produksjonsprosessen for isolasjonen gjør at kablene blir ekstremt fleksible, og forenkler installasjon, avmantling og terminering.

Varmekablene passer for eksponeringstemperaturer opptil 260 °C (opptil 300 °C i korte perioder) uten nedbryting av polymermaterialet eller redusert isoleringskvalitet. Typisk utgangseffekt er i størrelsesorden 30 W/m.

I tillegg til varmekabler, kan nVent Thermal Management også tilby et stort utvalg komponenter for å utføre en førsteklasses installasjon med pålitelig og forutsigbar ytelse.

Siden ytelsen til et seriekoblet system avhenger av den totale kretslengden, spenningen i strømforsyningen og den elektriske konfigurasjonen (stjerne eller delta), må enhver endring av systemet også innbefatte en revalidering av designen.

Avhengig av designmetode (stabilisert eller kontrollbegrenset) og type bruksområde (risiko eller ikke), kan varmekabelsystemet kreve installasjon av:

 • flere sensorer
 • kontrollbegrensere
 • eller ekstra alarmkunngjøringer

Derfor brukes seriekoblede varmesystemer vanligvis med mer avanserte kontrollsystemer.


Mineralisolerte varmesystemer

nVent PYROTENAX® mineralisolerte (MI) varmekabler er seriekoblede varmekabler som passer til vedlikeholdstemperaturer opptil 600 °C og/eller eksponeringstemperaturer for varmekablene opptil 650 °C.

Mineralisolerte varmekabler er den ideelle løsningen når kravene til temperatur og effekt for det aktuelle bruksområdet overskrider kapasiteten til selvregulerende parallelle, effektbegrensende parallelle, og polymerisolerte seriekoblede varmekabler.

Mineralisolerte varmekabler består av én eller to ledere innkabslet i en svært dielektrisk isolasjon av magnesiumoksid omgitt av en metallmantel, og eventuelt belagt med HDPE eller FEP for ekstra korrosjonsbeskyttelse (kun tilgjengelig for kobbermantlede kabler). På grunn av denne konstruksjonen, har MI varmekabler overlegen styrke i dynamiske kutte- og klemtester. Spesielle herdeprosesser maksimaliserer fleksibiliteten for enklere håndtering på installasjonsstedet.

nVent Thermal Management kan tilby enkeltledende MI varmekabler med en rekke forskjellige mantelmaterialer:

 • kobber
 • kobbernikkel
 • rustfritt stål (AISI 321)
 • Inconel 600
 • Alloy 825

Valg av ulike mantelmaterialer gir den fordelen at man kan velge det mest passende materialet for yttermantel. Basert på miljømessige parametre (korrosjon) og evne til å tåle ekstreme temperaturer, tåler disse manteltypene prosesstemperaturer. Også for å muliggjøre høyere utgangseffekt, siden høyere effekt er direkte proporsjonalt med høyere manteltemperaturer.

Dobbeltledende MI varmekabler finnes kun i Alloy 825. Bruk av varmekabler med dobbel leder gir en betydelig teknisk fordel når plassen er begrenset eller når det er behov for høy motstand. (For eksempel instrumenteringslinjer med høy temperatur og korte forgreninger.) Videre blir installasjonstiden betydelig redusert siden det bare er behov for halvparten så lang varmekabel sammenlignet med en tilsvarende varmekabel med én leder.

Siden yttermantelen er av metall, må tilkobling til kaldkabler gjøres ved hjelp av sveising eller lodding. nVent Thermal Management tilbyr sammenkoblinger ved hjelp av lasersveising. Denne teknologien er tilgjengelig for alle kabler i:

 • rustfritt stål
 • Inconel 600
 • Alloy 825

Dette gir maksimal kontroll over sveiseprosessen. Resultatet er en ekstremt pålitelig sammenføyning av svært høy kvalitet som gjør det mulig å bruke varmekablene i høyere temperaturer og/eller belastninger sammenlignet med manuell sølvlodding.

nVent Thermal Management valgt som totalleverandør for varmestyringssystem for biodieselterminal i Canada
Utfordringer
Biodiesal-Canada-tank.jpg

Et stort globalt olje- og gasselskap bestemte seg for å utvide sin biodieselterminal i Winnipeg, Manitoba, for å lagre B100, som er et rent biodieselprodukt. Siden biodiesel har et høyere gelpunkt enn vanlig diesel, krever det en mer presis temperatur.

Løsning

nVent Thermal Management leverte et komplett, nøkkelferdig varmestyringssystem for rørene og varmekabler og isolasjon for tanken. Prosjektet ble styrt fra servicekontoret i Kitchener, Canada, og de utnyttet ressurser og kompetanse fra servicesentrene i Houston og Edmonton for å fullføre prosjektet i henhold til tidsplanen.

Produkter

Prosjektet besto av en detaljert varmekabeldesign kombinert med isolasjon av B100-tanken. nVent RAYCHEM XTV varmekabel ble brukt for sin designfleksibilitet og evne til å opprettholde en nøyaktig temperatur. nVent TRACER Trac-Loc, et tankisolasjonssystem med vertikal låsesøm, ble brukt til å isolere tanken.

Løsning

En omfattende design ble enkelt integrert innen kundens tidsfrister og ga ønsket nøyaktighet.

Relaterte produkter

Connection and Protection