Tankoppvarming

Systemer for tankoppvarming fra nVent Thermal Management kan gi:

 • frostbeskyttelse
 • temperaturvedlikehold
 • oppvarming og forebygging av kondens

Tank-Heating.jpgnVent Thermal Management leverer disse systemene for tankoppvarming for små, middels og store tankvolumer.

For å optimalisere varmekabelsystemet for tanker og beholdere, kan nVent Thermal Management tilby et bredt utvalg av teknologier, inkludert:

 • selvregulerende varmekabler
 • effektbegrensende varmekabler
 • konstant effekt parallelle varmekabler
 • polymerisolerte serielle varmekabler
 • mineralisolerte serielle varmekabler
Tankoppvarming – Et komplett system for varmestyring

Hver teknologi har spesifikasjoner som er optimale for et bredt utvalg av varmekabelsystemer, både for risikoområder og ikke-risikoområder.

I tillegg kan nVent Thermal Management tilby et stor utvalg kontroll- og overvåkingsprodukter for å komplettere et fullstendig og pålitelig utvalg av varmestyringssystem.

Noen typiske bruksområder for varmekabeloppvarming av tanker og beholdere er:

 • frostbeskyttelse av væsker med lav til middels viskositet, for eksempel vann eller ammoniakk
 • temperaturvedlikehold for væsker med middels viskositet, for eksempel olje, biodrivstoff eller harpiks
 • forhindre krystallisering, for eksempel av kaustisk soda
 • forhindre kondens, for eksempel flygeaske i koniske silobaser eller syklonfiltre
 • forvarming av industrielle reaktorer
 • spesielle bruksområder, inkludert oppvarming av væske med høy viskositet og agitasjonsrelaterte oppgaver

Relaterte produkter

Connection and Protection