Varmekabelsystem for snø- og isfrie utearealer som ramper og adkomstveier

Is og snø i utearealer kan forårsake unødvendige ulykker. Vi har smarte varmekabelløsninger for sikker og effektiv snøsmelting i utearealer.

Is og snø på ramper, lastekaier, trapper og adkomstveier til bygninger kan føre til ulykker og forsinkelser. Våre varmekabelsystemer for snøsmelting er robuste, pålitelige og konstruert for å tåle krevende installasjons-miljøer og dekker en rekke anvendelsesområder:

 • lasteramper, innkjørsler, lastekaier og utenfor porter
 • fortau, gangveier
 • trapper og adkomster

Komplette varmekabelløsninger for is- og snøfrie utearealer

Våre produkter er utviklet for å kunne tåle de tøffeste installasjons-forholdene og vi har løsningene for alle dine behov:

varmekabler og varmematter

For betong eller i sand

 • robust, selvregulerende varmekabel for armerte betongramper eller i sand under beleggingsstein
  EM2-XR
 • snøsmeltingsmatte med konstant effekt for hjulspor og gangveier
  EM2-CM
 • varmekabel med konstant effekt tilkopling til 400V for større arealer og trapper
  EM4-CW

Asfalt, betong eller sand

 • mineralisolert, robust varmekabel med konstant effekt i ferdige lengder, som tåler høye temperaturer
  EM2-MI

Styringer

 • kontrollenhet for temperatur- og fuktighetsregulering
  Raystat-M2
 • digital kontrollenhet for temperatur og fuktighetsregulering
 • ferdigkoplede automatskap som inneholder kontrollenhet Raystat-M2, ment for temperatur- og fuktighetsregulering, samt hovedbryter, jordfeilbryter og sikringer. Fuktighetsføler til uteområde bestilles separat.
  Ferdigkoplede automatskap med kontrollenhet Raystat-M2/Snowfree
 • kontroll- og overvåkingssystem for opptil 260 kretser
  ACS-30

komponenter

Vintersikre utendørs-områder for tryggere utemiljøer

Når du benytter våre nVent RAYCHEM produkter kan du føle deg trygg. Vi har mer enn 40 års erfaring med produksjon av selvregulerende varmekabler. Mer enn 200000 km varmekabel er installert på verdensbasis.

guttersystem.jpg

Flere gode grunner til å velge et varmekabelsystem fra oss:

Robuste og pålitelige systemer

Våre systemer for snøsmelting er konstruert for å tåle krevende installasjons-miljøer. Vi kan tilby ulike løsninger i form av varmekabel i ferdige lenger, eller selvregulerende varmekabel i løpemeter. I sortimentet har vi også varmekabelmatter for hurtig montasje og MI-varmekabler for ekstremt tøffe påkjenninger, f.eks. forlegging i asfalt.

Inntil 80 % energibesparelse

Kontrollenheten kombineres med følere som måler fuktighet og overflatetemperatur. Den elektroniske styreenheten gjør at varmekabelanlegget først aktiveres når temperaturen synker under innstilt verdi i kombinasjon med at fuktighet som is og snø detekteres på aktuelt uteområde. Et anlegg som kun styres av en enkel termostat, starter så snart temperaturen synker under innstilt verdi, selv om det ikke forekommer snø eller is på uteomådet. Våre Raystat-M2/SnowFree og VIA-DU-20 kontrollenheter sikrer effektiv energi-utnyttelse.

3. Varmekabelsystem for is- og snøfrie uteområder – vi gir deg support hele veien

 • Teknisk rådgivning, prosjektering og dimensjonering
 • Tilbud innen 24 timer
 • Hurtige leveranser fra sentrallager
 • Behovsvurdering på stedet
 • Produkt- og applikasjonsopplæring
 • Egen serviceavdeling for ettermarkedet
 • Konsultasjon, feilsøking og utbedring

Slik fungerer selvregulerende varmekabel

Fordelen med denne type varmekabel er at den avpasser sin avgitte effekt avhengig av omgivelsestemperaturen. Kabelen avgir av denne grunn rett mengde varme når og hvor det er behov. Når temperaturen synker, avgis mer varme. Motsatt når temperaturen stiger, avgis mindre varme.

Selvregulerende varmekabel for betongflater:EM2-XR
Prosjektering

 • Konstruert for å passe alle former og størrelser på overflater
 • Variabel uteffekt for ulike konstruksjonskrav
 • Variable lengder (ferdigkappede) for perfekt tilpassing til størrelsen på utearealet.

Installasjon

Kan kappes til ønsket lengde på stedet dersom arealet ikke stemmer med tegningen
Leveres også i ferdigkonfeksjonerte lengder for spesifikke konstruksjonskrav

Anvendelsesområde

Parkeringsplasser og innkjørsler

Fortau og gangveier

Lastekaier og distribsjonssentre

Taxi-holdeplasser parkering- og oppstillingarealer på flyplasser

Mineralisolert varmekabel for forlegging direkte i asfalt: EM2-MI

 • enkel konstruksjonfleksibel ut-effekt avhengig av cc-avstand
 • finnes i mange størrelser for å møte forskjellige prosjektbehov
Installasjon
 • ferdigkonfeksjonert varmekabel – krever ingen overgang til kaldkabel eller montasje av endeavslutning på arbeidsplassen
 • varmekabelen kan festes på armering eller ved bruk av festebånd
 • varmekabelen er meget robust – tåler høye temperaturer
Anvendelsesområde
 • Passer godt til overflater med uregelmessig form
 • Innkjørsler og lastekaier
 • Installasjoner som skal varm-asfalteres

Varmematter med konstant ut-effekt - : EM2-CM

Prosjektering
 • Enkel konstruksjon
 • Gitt avgitt effekt
 • Tilgjengelig i en mengde ulike størrelser for å tilpasse ulike prosjektbehov
Installasjon
 • Ferdigkonfeksjonert varmematte – krever ingen montering av kaldkabel eller endeavslutning på arbeidsplassen
 • Varmematten kan enkelt rulles ut over det aktuelle arealet før betong påføres
 • Varmekabelen er ferdigmontert på matten med fast c-avstand, hvilket gir en ut-effekt på 300 W/m
Anvendelsesområde
 • Perfekt til oppvarming av hjulspor
 • Oppvarming av fortau og gangveier for å minske risiko for ulykker rundt kommersielle og offentlige bygg
 • Nødutganger – holder rømningsveier sikre og isfrie

Avanserte styringer

Avanserte, energieffektive reguleringer for snø- og issmelting i uteområder omfatter:

 • kontrollenhet for temperatur- og fuktighetsregulering Raystat-M2 digital kontrollenhet for temperatur- og fuktighetsregulering
  VIA-DU-20
 • Ferdigkoplede automatskap som inneholder kontrollenhet Raystat-M2, beregnet for temperatur- og fuktighetsregulering, samt hovedbryter, jordfeilbryter og sikringer. Føler til uteområde må bestilles separat.
  Ferdigkoplede automatskap med kontrollenhet Raystat-M2/SnowFree
 • Kontroll og overvåking av opp til 260 varmekabelkurser fra ett grensesnittpunkt Styrer øvrige applikasjoner fra kun ett brukergrensesnitt, blant annet frostsikring, samt installasjoner for snøfrie utearealer.
  ACS-30

Trygge og sikre ramper utenfor Scottish Windows

Før byggingen av Scottish Widows nye bankkontor ved Exchange Place i Edinburgh, var det ønskelig med en energivennlig, lettinstallert og kostnadseffektiv løsning for å hindre snø- og isdannelser på betongrampene

Den største utfordringen var å velge den mest kostnadseffektive og energieffektive løsningen. Men systemet krevde også fleksibel installasjon under tøffe forhold og kompatibilitet med systemet for byggautomasjon BMS.

Dessuten var det nødvendig med en hurtig og enkel løsning, ettersom alt skulle være klart i løpet av 4 måneder fra prosjektering til igangsetting.

Løsningen

Valget falt på vår selvregulerende varmekabel EM2-XR, da den oppfylte kravene til prosjektets store kravliste og at reguleringsenheten også kunne integreres i BMS-systemet . I dette prosjektet ble det installert 546 meter varmekabel EM»-XR og VIA-DU-20 reguleringsenhet for å skape et trygt og isfritt utomhusmiljø for Scottish windows nye bankkontor.

Relaterte produkter

 • no related products Ingen relaterte produkter
Vis mer
Connection and Protection