Opprettholdelse av prosesstemperatur

Et velvalgt system for vedlikehold av industriell prosesstemperatur kan opprettholde temperaturen på væsken i et rør på ønsket nivå, over et bredt temperaturområde, avhengig av de spesifikke behovene i prosessen eller bruksområdet.

Vedlikehold av prosesstemperatur – Et komplett system for varmestyring

nVent Thermal Management tilbyr vedlikehold av prosesstemperatur som et komplett system for varmestyring, inkludert valg av en passende varmekabelteknologi for rør og et avansert kontrollsystem, i tillegg til nøkkelferdige tjenester. Process-Temperature-Industrial.jpg

Varmekabelsystem
 • Elektrisk varmekabel – varmekabler som opprettholder temperaturen i ikke-strømmende væske ved å erstatte varmen som går tapt gjennom isolasjonen på rør, beholdere og annet utstyr.
 • Avanserte kontrollsystemer – utstyr som termostater, kontrollere og elektriske paneler som overvåker og/eller kontrollerer varmekabelen for å bidra til å opprettholde temperaturen på væsken i et rør med varmekabler.
 • Komponenter og tilbehør – komponenter for å utføre elektriske tilkoblinger og fullføre installasjonen på riktig måte, for eksempel endetermineringer, glasstape og varseletiketter.
Tjenester

nVent Thermal Management kan levere enkeltkomponenter, utføre teknisk arbeid og design, og installere og vedlikeholde hele systemet.

Våre avanserte produkter sammen med våre tjenester på kundens anlegg gir en integrert løsning for temperaturvedlikehold som er strategisk planlagt og gjennomført for et optimalt varmestyringssystem (HMS - heat management system).
Ved å administrere og utføre alle aspekter av design og installasjon av varmekabel-systemet, fungerer vi som ett enkelt grensesnitt for prosjektgruppen deres.

17_ProcessTempMaintenance_ind_thumbnail.jpg

Varmekabler er avgjørende for prosessoppvarming og temperaturvedlikehold for rør som skal ha stillestående væske i lengre perioder.

Avhengig av bruksområdet, trenger du kanskje å holde temperaturen i et rør over en bestemt minimumstemperatur for å :

 • transportere væsken
 • bruke væsken i en reaksjon
 • forhindre krystalldannelse eller nedbryting av væsken
 • avslutte prosessen på en sikker måte
 • opprettholde væskens egenskaper
Pålitelig system for temperaturvedlikehold

Et rør med varmekabel erstatter varmen som går tapt gjennom isolasjonen slik at ønsket temperatur opprettholdes i røret og væsken.

Ved å holde temperaturen innenfor ønsket temperaturområde kan du:

 • transportere væske fra ett sted til et annet på en kostnadseffektiv måte
 • kjøre prosesser med maksimal effektivitet
 • starte/avslutte operasjoner på en sikker måte
Førsteklasses tjenester innen varmestyringssystemer

Et riktig konstruert system for varmestyring er komplisert. Et samarbeid med oss som er eksperter på varmekabelsystemer gir deg en rekke fordeler:

 • Nøkkelferdige løsninger
 • Prosjektstyring gjennom alle faser av rørvarmeprosjektet: tidsplanen overholdes
 • Et optimalt varmekabelsystem gir deg mange bekymringsfrie driftstimer.
 • Global organisasjon med et komplett utvalg av varmekabelsystemer
 • Overlegen teknisk støtte
 • Dokumenterte strategier for prosjektgjennomføring
 • Høye sikkerhetsstandarder
Selvregulerende teknologi

nVent RAYCHEM selvregulerende elektriske varmekabler justerer automatisk utgangseffekten for å kompensere for temperaturendringer i røret.

RAYCHEM selvregulerende varmekabler:

Self-Regulating

 • kan brukes til komplekse rør, plastrør og for rør med/uten damprengjøring
 • gir jevnere rørtemperaturer og har integrert sikkerhet med sine ubetingede T-klassifiseringer
 • kan kuttes til ønsket lengde på stedet
 • kan overlappes ved ventiler, flenser og instrumenter for enklere installasjon
 • inkluderer det aller nyeste innen RAYCHEM koblingssett som er enkle å installere uten behov for spesialtillatelse for varmt arbeid, og uten behov for helsefarlig materiale som RTV-silikoner

Effektbegrensende teknologi

RAYCHEM effektbegrensende elektriske varmekabler er ideelle for vedlikehold av prosesstemperatur der det er behov for høy utgangseffekt og/eller eksponering for høye temperaturer. RAYCHEM effektbegrensende varmekabler:

Power-Limiting

 • tåler eksponeringstemperaturer opptil 260 °C (500 °F) når de er av
 • kan brukes med spenninger opptil 480 V
 • varierer utgangseffekten avhengig av rørtemperaturen
 • kan kuttes til ønsket lengde
 • kan overlappes én gang for enklere installasjon
 • Inkluderer det aller nyeste innen RAYCHEM koblingssett som er enkle å installere uten behov for spesialtillatelse for varmt arbeid, og uten behov for helsefarlig materiale som RTV-silikoner

Mineralisolert (MI) teknologi

nVent PYROTENAX mineralisolerte elektriske varmekabler er ideelle for høy utgangseffekt, høye eksponeringstemperaturer eller ekstrem motstandsdyktighet mot korrosive miljøer. PYROTENAX mineralisolerte varmekabler:

MI-Cable

 • gir opptil 61 watt per fot (200 watt per meter) utgangseffekt
 • er preterminerte for enklere installasjon
 • er godkjent for bruk i ikke-risikoområder og risikoområder
 • kan brukes med spenninger opptil 600 V
 • er spesielt godt egnet for tøffe miljøer
 • gir en maksimal applikasjonstemperatur på 550 °C (1022 °F) og en maksimal eksponeringstemperatur på 650 °C (1200 °F)
 • Kan tilpasses for høyere temperaturer på spesialbestilling

Polymerisolert (MI) teknologi

RAYCHEM polymerisolerte (PI) varmesystemer er spesielt godt egnet for lengre varmekretser (f.eks. >250 m), opp til flere kilometer. PI-kablene:

 • dekker et bredt motstandsområde
 • kan brukes til kontinuerlige temperaturer på opptil 260 °C og kortvarig eksponering for temperaturer opptil 300 °C.
 • bruker PTFE-isolasjon, for uovertruffen ytelse når det gjelder eksponeringstemperatur og kjemisk motstandsdyktighet
 • har betydelig lengre levetid
 • er enkle å terminere på stedet

Avanserte kontrollsystemer

RAYCHEM avanserte kontrollsystemer er konstruert spesifikt for temperaturvedlikehold i prosesser.
RAYCHEM-produktene for kontroll og overvåking:

 • kan være alt fra en mekanisk termostat med HTPI-panel til vår aller nyeste NGC-produktlinje som kan registrere opptil 8 prosesstemperaturer for hver enkelt kontrollkrets.
 • inkluderer avanserte kontrollmetoder, overvåking av kretsintegritet, ytelse og jordfeilstrøm, og jordfeilbeskyttelse
 • kan overvåkes fra et eksternt sted via grensesnittet i programvaren RAYCHEM Supervisor

Kontroll- og overvåkingsløsningene for temperaturvedlikehold av prosesser inkluderer:

 • Lokal - Dette er enheter som er dedikert til én enkelt krets som ligger i nærheten av strømkoblingen for varmekabelen, og som overvåker og kontrollerer basert på rørtemperaturen som måles i denne kretsen.
 • Distribuert – Paneler for flere kretser som er strategisk plassert i et anlegg som et samlingspunkt for flere varmekabelkretser. Plasseringen av disse panelene reduserer den totale installasjonskostnaden ved å redusere lengdene på de forgrenede strømkablene.
 • Sentralisert – Paneler for flere kretser som er plassert i en bygning som er dedikert for varmekabelkontroll. Kostnadsbesparelsene for denne bygningen er spesielt tydelige når det er en svært høy konsentrasjon av varmekabelkretser og anlegget strekker seg over et relativt lite areal.
Ekspertise innen varmekabelsystemer for råoljetransport sikrer gjennomstrømningen på raffineri i California
Tesoro.jpg
Utfordringer

Tesoro-raffineriet i Martinez, CA, USA trengte varmekabler på sin pumpestasjon og transportlinjer på Amorco-havnen for å sikre gjenomstrømningen av råolje fra lossepunktet frem til en rekke lagringstanker. Detaljerte tekniske tegninger for varmekabler fantes ikke, og prosjektet viste seg å være komplisert grunnet et intrikat rørsystem på pumpestasjonen. Klienten hadde en stram tidsplan, så de kontaktet nVent Thermal Management.

Løsning

På grunn av en rekke rørstørrelser, et stort antall store og små ventiler, og de strenge kravene til temperaturvedlikehold, var det nødvendig å finne kreative og fleksible designløsninger for varmekablene for å oppfylle kundens behov på best mulig måte. Ingeniørene fra nVent Thermal Management besøkte raffineriet og gjennomførte en feltdesign ved å ta mål av rørene og designe varmekabelsystemet på stedet. De samarbeidet med det lokale personalet på raffineriet for å definere nødvendige strømfordelingssystemer, plassering av strømforsyningspunkter, nødvendige løsninger for kontroll og overvåking og anbefalinger for varmekabler.

Produkter

Vår erfaring med råoljetransport og maritime applikasjoner bidro til at vi kunne utvikle en kostnadseffektiv løsning i rett tid for Tesoro-raffineriet. nVent RAYCHEM XTV selvregulerende varmekabel ble spesifisert for alle rørene for å minimalisere installasjonskostnadene og oppfylle kravene til temperaturvedlikehold. RAYCHEM 920 kontroll- og overvåkingspaneler ble kombinert med transformatorer og et strømfordelingssystem i en komplett modul for å redusere tiden og utgiftene i forbindelse med installasjonen.

Fordeler

Installasjonen ble gjennomført i samsvar med nVent TRACER-sikkerhetsstandarder, og resultatet ble 100 % sikkerhetsoppfølging for prosjektet. Sammen med en kvalitetsinstallasjon av varmekabelsystemet som ble utført av erfarne fagfolk, fikk Tesoro en garanti for varme rør for å garantere installasjonskvaliteten. Erfaring, kreativitet og fleksibilitet var avgjørende for å gjennomføre dette prosjektet for Tesoro-raffineriet.

Relaterte produkter

Connection and Protection