Opprettholdelse av prosesstemperatur

Et velvalgt system for vedlikehold av industriell prosesstemperatur kan opprettholde temperaturen på væsken i et rør på ønsket nivå, over et bredt temperaturområde, avhengig av de spesifikke behovene i prosessen eller bruksområdet.

Vedlikehold av prosesstemperatur – Et komplett system for varmestyring

nVent Thermal Management tilbyr vedlikehold av prosesstemperatur som et komplett system for varmestyring, inkludert valg av en passende varmekabelteknologi for rør og et avansert kontrollsystem, i tillegg til nøkkelferdige tjenester. Process-Temperature-Industrial.jpg

Varmekabelsystem
  • Elektrisk varmekabel – varmekabler som opprettholder temperaturen i ikke-strømmende væske ved å erstatte varmen som går tapt gjennom isolasjonen på rør, beholdere og annet utstyr.
  • Avanserte kontrollsystemer – utstyr som termostater, kontrollere og elektriske paneler som overvåker og/eller kontrollerer varmekabelen for å bidra til å opprettholde temperaturen på væsken i et rør med varmekabler.
  • Komponenter og tilbehør – komponenter for å utføre elektriske tilkoblinger og fullføre installasjonen på riktig måte, for eksempel endetermineringer, glasstape og varseletiketter.
Tjenester

nVent Thermal Management kan levere enkeltkomponenter, utføre teknisk arbeid og design, og installere og vedlikeholde hele systemet.

Våre avanserte produkter sammen med våre tjenester på kundens anlegg gir en integrert løsning for temperaturvedlikehold som er strategisk planlagt og gjennomført for et optimalt varmestyringssystem (HMS - heat management system).
Ved å administrere og utføre alle aspekter av design og installasjon av varmekabel-systemet, fungerer vi som ett enkelt grensesnitt for prosjektgruppen deres.


Relaterte produkter

Connection and Protection