Frostbeskyttelse for rør

nVent Thermal Management tilbyr komplette oppvarmingssystemer for frostbeskyttelse for å oppfylle diverse krav fra mange ulike industrier: olje og gass, vann og avløp, petrokjemisk industri, spesialkjemikalier, pulp og papir, og farmasi. Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

Vann, og væsker med høyt vanninnhold, utvider seg når de fryser. Denne utvidelsen kan føre til brudd på røret, men påfølgende skade på eiendom, tap av produksjon eller fare for personlig sikkerhet.

 • Et frossent vannrør som fører til en kritisk prosess, for eksempel et frossent rør i et behandlingsanlegg for avløpsvann eller kjøletårn, kan stoppe driften og føre til mange millioner kroner i tap.
 • Et frossent rør til sikkerhetsdusjer kan sette liv og helse i fare for eventuelt personell som har vært utsatt for farlig kjemisk eksponering.

Vi tilbyr ulike systemer for frostbeskyttelse av rør som tar i bruk forskjellige teknologier, og som egner seg for bruk både i risikoområder og ikke-risikoområder.

Frostbeskyttelse av rør – brukervennlige produkter eller et komplett varmestyringssystem

nVent Thermal Management tilbyr frostbeskyttelse av rør som et komplett system for varmestyring, inkludert valg av en passende varmekabelteknologi for rør og et avansert kontrollsystem, i tillegg til nøkkelferdige tjenester.

Varmekabelsystem
 • Elektriske varmekabler – varmekabler som opprettholder temperaturen i ikke-strømmende væske ved å erstatte varmen som går tapt gjennom isolasjonen på rør, beholdere og annet utstyr. v
 • Avanserte kontrollsystemer – bidrar til å holde jevn temperatur i væsken gjennom rør som er utstyrt med varmekabler.
 • Komponenter og tilbehør – komponenter for å utføre elektriske tilkoblinger og fullføre installasjonen på riktig måte, for eksempel endetermineringer, glasstape og varseletiketter.
Tjenester

18_PipeFreeze_ind_thumbnail.jpg

Pålitelig system for frostbeskyttelse av rør

Et rør med varmekabel erstatter varmen som går tapt gjennom isolasjonen slik temperaturen i røret og væsken holdes over frysepunktet. Varmekabler er derfor avgjørende for frostbeskyttelse av rør som forventes å ha stillestående væske i lengre perioder.
nVent RAYCHEM selvregulerende systemer er blitt spesifisert av mange ingeniører over hele verden pga. pålitelighet, og foretrekkes av mange installasjonskontraktører fordi de er så enkle i bruk.

Førsteklasses tjenester innen varmestyringssystemer

Et riktig konstruert system for varmestyring er komplisert. La våre varmekabeleksperter gi deg nøkkelferdige løsninger og prosjektstyring gjennom alle fasene av rørvarmekabelprosjektet for å sikre at tidsplanen overholdes og at du får et optimalt varmekabelsystem som vil gi mange bekymringsfrie driftstimer

Global erfaring

nVent Thermal Management er en global organisasjon med et komplett utvalg av varmekabelsystemer, overlegen teknisk støtte, dokumenterte prosjektstrategier og høye sikkerhetsstandarder. Dette gjør oss til en ideell partner for våre kunder over hele verden, som drar nytte av vår ekspertise, våre produkter og våre tjenester for å oppfylle sine behov for varmestyringssystemer.

Selvregulerende teknologi

nVent RAYCHEM selvregulerende elektriske varmekabler justerer automatisk utgangseffekten for å kompensere for temperaturendringer i røret. Disse kablene:


RAYCHEM varmekabler:

Self-Regulating

 • kan brukes til komplekse rør, plastrør og for rør med/uten damprengjøring
 • gir maksimal designfleksibilitet og pålitelighet for varmekabelsystemer med linjelengder opptil 250 m og vedlikeholdstemperaturer opptil 150 °C.
 • gir jevnere rørtemperaturer
 • er fundamentalt sikre med sine ubetingede T-klassifiseringer
 • kan kuttes til ønsket lengde på stedet
 • kan overlappes ved ventiler, flenser og instrumenter for enklere installasjon
 • krever ikke spesialtillatelse for varmt arbeid
 • inkluderer høyteknologiske RAYCHEM installasjonssett som er enkle å installere

Effektbegrensende teknologi

RAYCHEM effektbegrensende systemer for frostbeskyttelse av rør gir høyere utgangseffekt ved høye temperaturer enn selvregulerende systemer, og kan utsettes for høyere temperaturer.


RAYCHEM effektbegrensende kabler

Power-Limiting

 • for linjelengder opptil 250 m
 • for vedlikeholdstemperaturer opptil 230 °C.
 • kan brukes med spenninger opptil 480 V
 • kan kuttes til ønsket lengde
 • varierer utgangseffekten avhengig av rørtemperaturen
 • kan overlappes én gang for enklere installasjon
 • inkluderer RAYCHEM installasjonssett som er enkle å installere, og som ikke krever godkjenninger for varmt arbeid
 • Krever ikke bruk av RTV-silikoner, som kan være helsefarlig under installasjon

RAYCHEM polymerisolert teknologi
 • RAYCHEM polymerisolerte (PI) varmesystemer er spesielt godt egnet for lengre varmekretser (f.eks. >250 m)
 • For kontinuerlige temperaturer på opptil 260 °C og kortvarig eksponering for temperaturer opptil 300 °C.
 • Avhengig av bruksområdet, krever de vanligvis mer avanserte kontrollsystemer.

Mineralisolert (MI) teknologi

nVent PYROTENAX mineralisolerte (MI) varmesystemer anbefales for bruksområder med høye temperaturer på opptil 800 °C. De egner seg for de mest krevende av industrielle miljøer, og tilbys i et utvalg av konstruksjoner, hver med et komplett utvalg kompatible komponenter og tilbehør.


PYROTENAX mineralisolerte kabler

MI-Cable

 • Gir en utgangseffekt på opptil 200 W/m (61 W/fot)
 • er preterminerte for enklere installasjon
 • er godkjent for bruk i ikke-risikoområder og risikoområder
 • kan brukes med spenninger opptil 600 V
 • er spesielt godt egnet for tøffe miljøer
 • Gir en maksimal varmetemperatur på 550 °C og en maksimal eksponeringstemperatur på 650 °C
 • Kan tilpasses for høyere temperaturer på spesialbestilling

Parallellteknologi med konstant effekt

RAYCHEM parallelle kabel-oppvarmingssystemer med konstant effekt utgjør et økonomisk alternativ samtidig som de bevarer fordelene med kabler som er kuttet etter lengde. På grunn av den konstante utgangseffekten, kan størrelsene på kretsbrytere reduseres sammenlignet med selvregulerende varmesystemer.

 • for linjelengder opptil 200 m
 • for vedlikeholdstemperaturer opptil 200 °C.

Avhengig av bruksområdet, krever de vanligvis mer avanserte kontrollsystemer.


Avanserte kontrollsystemer

Våre avanserte kontrollsystemer fra RAYCHEM gir høyteknologiske kontrolløsninger som er konstruert spesielt for bruk med systemer for frostbeskyttelse av rør.


RAYCHEM overvåkings- og kontrollprodukter
 • inkluderer elektroniske og mekaniske termostater for enkel av/på-styring
 • kan registrere lufttemperatur og er laget for å kontrollere enkeltkretser, eller være en del av styringen for et fordelingssystem for varmekabler (HTPG) som kan aktivere flere kritiske kretser.
 • Inkluderer avanserte NGC-kontrollere som overvåker kretsens ytelse og integritet, og beskytter mor jordfeil.

Hvordan vi kontrollerer og overvåker systemet for frostbeskyttelse av rørene dine
 • Distribuerte systemer – Dette er et panelsystem for flere kretser som er strategisk plassert rundt på et anlegg for å overvåke elektriske varmekabelkretser. De strategiske plasseringene av disse panelene bidrar til å redusere totalkostnaden for systemet ved å redusere kabellengdene. Dette vil igjen redusere spenningsfallet og materialkravene for prosjektet.
 • Sentraliserte systemer– Dette systemet bruker ett enkelt overvåkingspunkt som kan regulere en hel gruppe av varmekabelkretser på egen hånd. Disse systemene er ideelle når det er behov for å aktivere et system med flere kretser fra ett sted.
 • Lokale systemer - Dette systemet består av én krets som er plassert i nærheten strømforsyningen til varmekabelen. Slike enheter kan kontrollere eller overvåke varmekabelsystemet basert på temperaturen på det aktuelle stedet.
Optimalisert varmestyringssystem reduserer kostnadene på produksjonsanlegg for etanol
Utfordringer
BP-Ethanol.jpg

Bridgeport Ethanol er et grønt produksjonsanlegg for etanol med en produksjon på mer enn 150 millioner liter per år. Deres utfordringer i forbindelse med varmekabler inkluderte frostbeskyttelse av vannlinjer, tankoppvarming og temperaturvedlikehold av linjer med sirup, ensilasje og kaustisk væske.

Løsning

For dette prosjektet utførte nVent Thermal Management konstruksjon, innkjøp og installasjon av de nødvendige varmekabelsystemene og løsningene for kontroll og overvåking for å oppfylle de ulike behovene i bruksområdet, og oppnådde samtidig en reduksjon i kostnadene for varmestyringssystemet.

Produkter

nVent RAYCHEM kontroll- og overvåkingsløsninger ble utnyttet på følgende måter: For noen bruksområder innen frostbeskyttelse og temperaturvedlikehold brukte vi RAYCHEM 200NG med proporsjonal omgivelses-sensorkontroll (PASC). Med PASC blir strømmen til varmekablene proporsjonert basert på lufttemperaturen.

For frostbeskyttelse av rør for vannlinjene og tankoppvarming valgte vi en kombinasjon av RAYCHEM 920 og HTPG lokalt kontrollsystem for å kontrollere og overvåke noen eksterne kretser. Disse lå henholdsvis 270 og 150 meter unna de sentraliserte kontrollpanelene, og ville normalt krevd 2/0 strømkabler på grunn av spenningsfallet.

For kritisk temperaturvedlikehold valgte vi RAYCHEM 200NI med linjesensorkontroll. For å redusere kostnadene med RTD-kabel, brukte vi RAYCHEM-teknologi for kraftlinjegrensesnitt (PLI) og smarte endeforseglinger (SES) til å sende temperatur- og kontinuitetsdata via varmekabelens ledere.

Fordeler

På grunn av PASC-algoritmen kunne vi redusere driftskostnadene med 75 % i forhold til en vanlig luftsensorkontroller. Ved å bruke et lokalt kontrollsystem ble også kostnadene for rør og kabler betydelig redusert. Bruk av PLI-teknologi eliminerte anslagsvis ca kr 200.000 i kostnader for RTD-kabel.

Relaterte produkter

Connection and Protection