Frostbeskyttelse for rør

nVent Thermal Management tilbyr komplette oppvarmingssystemer for frostbeskyttelse for å oppfylle diverse krav fra mange ulike industrier: olje og gass, vann og avløp, petrokjemisk industri, spesialkjemikalier, pulp og papir, og farmasi. Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

Vann, og væsker med høyt vanninnhold, utvider seg når de fryser. Denne utvidelsen kan føre til brudd på røret, men påfølgende skade på eiendom, tap av produksjon eller fare for personlig sikkerhet.

  • Et frossent vannrør som fører til en kritisk prosess, for eksempel et frossent rør i et behandlingsanlegg for avløpsvann eller kjøletårn, kan stoppe driften og føre til mange millioner kroner i tap.
  • Et frossent rør til sikkerhetsdusjer kan sette liv og helse i fare for eventuelt personell som har vært utsatt for farlig kjemisk eksponering.

Vi tilbyr ulike systemer for frostbeskyttelse av rør som tar i bruk forskjellige teknologier, og som egner seg for bruk både i risikoområder og ikke-risikoområder.

Frostbeskyttelse av rør – brukervennlige produkter eller et komplett varmestyringssystem

nVent Thermal Management tilbyr frostbeskyttelse av rør som et komplett system for varmestyring, inkludert valg av en passende varmekabelteknologi for rør og et avansert kontrollsystem, i tillegg til nøkkelferdige tjenester.

Varmekabelsystem
  • Elektriske varmekabler – varmekabler som opprettholder temperaturen i ikke-strømmende væske ved å erstatte varmen som går tapt gjennom isolasjonen på rør, beholdere og annet utstyr. v
  • Avanserte kontrollsystemer – bidrar til å holde jevn temperatur i væsken gjennom rør som er utstyrt med varmekabler.
  • Komponenter og tilbehør – komponenter for å utføre elektriske tilkoblinger og fullføre installasjonen på riktig måte, for eksempel endetermineringer, glasstape og varseletiketter.
Tjenester
 

Relaterte produkter

Connection and Protection