Oppvarming av lange rørledninger

Industriell oppvarming av lange linjer oppvarming er nødvendig for å sikre at væske transporteres sikkert og kostnadseffektivt over lange avstander.

Typiske bruksområder for lange linjer inkluderer:

 • Overføringslinjer mellom prosessanlegg eller til lager- eller transportanlegg.
 • Frostbeskyttelse eller temperaturvedlikehold for tankanlegg og kaianlegg for havtransport
 • Forebygging av kondens og koagulering på filtre, transportutstyr mm…

I fravær av oppvarming av lange linjer, kan følgende problemer føre til betydelige miljøskader og tap av eiendom:

 • for viskøs væske
 • kondensering av gass
 • væske fryser og skaper katastrofal svikt i rørledningen

Kompleksiteten med langlinjesystemer av rørvarmekabel skyldes behovet for lange elektriske kretser, vanligvis med ett strømforsyningspunkt.
Oppvarming av lange linjer innebærer flere utfordringer, blant annet:

 • stor rørdiameter
 • høydeendringer langs linjen
 • store avstander
 • mangel på tilgjengelig strøm langs linjen

Forhåndsisolerte rør gir i tillegg følgende utfordringer:

 • justering av kanalene
 • mangel på isolasjon ved rørkoblingene
 • trekke lange kabellengder gjennom kanalene
 • mangel på tilgjengelighet for koblingssett
Langlinjeoppvarming – Et komplett system for varmestyring

nVent Thermal Management tilbyr en rekke praktisk dokumenterte løsninger for oppvarming av lange linjer, inkludert valg av en passende varmekabelteknologi for rør, et avansert kontrollsystem og anleggstjenester, i tillegg til nøkkelferdige tjenester.

Varmekabelsystem
 • Elektriske varmekabler som opprettholder temperaturen i ikke-strømmende væske ved å erstatte varmen som går tapt gjennom isolasjonen på rør, beholdere og annet utstyr.
 • Kontroll- og overvåkingssystemer – for å holde jevn temperatur i væsken gjennom rør som er utstyrt med varmekabler.
 • Komponenter og tilbehør – komponenter for å utføre elektriske tilkoblinger og fullføre installasjonen på riktig måte, for eksempel endetermineringer, glasstape og varseletiketter.
Tjenester
 • Tekniske designtjenester
 • Innkjøp og fabrikasjon
 • Anleggstjenester
 • Tjenester etter installasjonen

Vi kan levere enkeltkomponenter, yte tekniske designtjenester og vil også om ønskelig installere og vedlikeholde hele systemet.

Når våre avanserte varmekabelprodukter kombineres med våre anleggstjenester, får du en integrert løsning som er strategisk planlagt og utført for et optimalt varmestyringssystem (HMS). Ved å administrere og utføre alle aspekter av design og installasjon av varmekabel-systemet, fungerer vi som ett enkelt grensesnitt for prosjektgruppen deres.

Ulike teknologier muliggjør kretslengder på opptil 25 km

Det å tilføye strømforsyningspunkter kan gi betydelig økte kostnader for en varmekabelinstallasjon. Avhengig av ønsket kretslengde, kan vi tilby oppvarming av lange linjer i ulike teknologier:

 • nVent PYROTENAX mineralisolerte kabler opptil 5 km
 • nVent RAYCHEM polymerisolerte motstandsvarmekabler for bruksområder der det kreves middels til høye temperaturer opptil 5 km
 • nVent TRACER skinneffekt-varmekabler for svært lange rørledninger på opptil 25 km
Tilpasset støtte for å minimalisere kostnadene
 • Tilpassede rørstøtter
 • Tilpassede strømfordelingssystemer
 • Optimaliserte isolasjonssystemer og prefabrikerte / forhåndsisolerte rørsystemer
Avanserte kontrollsystemer for adekvat kontroll og overvåking på lange rørledninger

Siden systemer for oppvarming av lange linjer er systemer med konstant effekt, er valg av et passende kontrollsystem svært viktig og kan ha betydelig innvirkning på systemets ytelse

Godkjenninger

De ulike teknologiene i vårt produktutvalg spenner over et bredt spektrum av godkjenninger, og er i samsvar med ATEX, RTN, IECEx og mange andre industrielle eller nasjonale standarder.

Designmuligheter

nVent Thermal Management disponerer designsentre over hele verden som har mulighet til å utvide varmekabeldesign over flere disipliner for å sikre et optimalt varmekabelsystem.
Våre ingeniører har mulighet til å bruke ulike programvareverktøy som betraktes som ledende industristandarder, for eksempel TraceCalc Pro eller den komplette 3D-designpakken TRACER Lynx .

Oppvarmingssystemer for lange linjer kan være kompliserte å designe og installere. nVent Thermal Management kan tilby flere teknologier du kan velge mellom, og dermed gi den beste kostnadsoptimaliseringen for ditt langlinjevarme-prosjekt. Teknologiene for oppvarming av lange linjer er:


Polymerisolert teknologi

nVent RAYCHEM polymerisolerte (PI) varmekabler er en passende løsning når det er behov for én enkelt strømkilde og kretslengdene overskrider spesifikasjonene for konvensjonelle parallellkabler for lengder opptil 5 km. Takket være bruk av PTFE i inner- og ytterisolasjonen kan kablene:

 • brukes i temperaturer opptil 250 °C (300 °C kortvarig) uten polymernedbrytning
 • brukes når ønsket effekt er i størrelsesorden 30 W/m.
 • enkelt installeres og termineres i felten
 • tåle aggressive kjemikalier

Mineralisolert teknologi

nVent PYROTENAX mineralisolerte (MI) oppvarmingssystemer bør vurderes når de aktuelle temperaturene og/eller utgangseffektene overskrider kapasitetene til polymerkabler.

MI-Cable

 • svært høy utgangseffekt på opptil 300 W/m eller mer
 • ekstreme eksponeringstemperaturer, for eksempel 600 °C og høyere
 • kan leveres med HDPE eller FEP for ekstra korrosjonsbeskyttelse
 • enkelt leder i en rekke mantelmaterialer (kobbernikkel, rustfritt stål (AISI 321), Inconel 600 og Alloy 825)
 • dobbel leder kun i Alloy 825
 • preterminerte mineralisolerte varmekabler
 • lasersveisede koblinger for optimal kvalitet

Varmekabelsystemer med skinneffektteknologi

FlowAssurance-STS-Thumbnail.jpg

RAYCHEM STS varmekabler med skinneffekt er et fleksibelt varmestyringssystem som er ideelt for å levere varme til middels lange til lange rørledninger på opptil 25 km.

Noen mulige bruksområder:

 • transportlinjer for materiell
 • snø- og issmelting
 • oppvarming av tankfundament
 • undersjøiske transportlinjer
 • prefabrikerte, forhåndsisolerte linjer

Som bransjeleder innen totalleverandører for varmestyringssystemer, kan vi tilby varmekabler med skinneffekt som nøkkelferdige løsninger.


Avanserte kontrollsystemer

nVent Thermal Management kan tilby en rekke av RAYCHEM avanserte kontrollsystemer som er konstruert spesifikt for langlinje varmesystemer. RAYCHEM-produktene for kontroll og overvåking:

 • muliggjør tilpassede strømfordelingssystemer, overvåking av trefasestrøm og høy strømbryterkapasitet, som alle er elementer som gir et mer pålitelig og optimalisert varmesystem
 • kan registrere opptil åtte prosesstemperaturer for hver enkelt kontrollkrets
 • gjør det mulig å kontrollere kretsen på minimum, gjennomsnittlig eller spesifisert inngangstemperatur
 • inkluderer avanserte kontrollmetoder som gir overvåking av kretsintegritet, ytelse og jordfeilstrøm, og jordfeilbeskyttelse

For enkelte spesialiserte bruksområder kan nVent Thermal Management også tilby fiberoptiske temperatursensorløsninger for måling av temperaturen langs hele røret med 1 meters oppløsning og 1 ºC sensitivitet.

Optimalisert varmestyringssystem sikrer trygg svoveltransport på stort LNG-anlegg
Utfordringer

Prosjektet QatargasSulphur Transfer Line består av en 35 km lang dobbel, 12-tommers svovelrørledning som er konstruert for å transportere smeltet svovel fra 11 produsenter til et anlegg for svovelpelletering. Utfordringene i forvindelse med varmestyringssystemet var blant annet:

 • Smalt intervall av tillatte temperaturer fra 125 ºC til 145 ºC for smeltet svovel, med et settpunkt på 135 ºC langs hele lengden av rørledningen.
 • En utendørs stor svovel-rørledning med betydelig vekt, flere gjennomstrømningsbaner og vertikale ekspansjonssløyfer hver 150. meter.
 • Mulighet for å gjenoppvarme og smelte størknet svovel uten at det skaper overoppheting eller overekspansjon.
 • Et 100 % redundant varmestyringssystem for rørledningen.
Løsning

For å oppfylle kravene for dette utfordrende langlinjevarme-anlegget, tok nVent Thermal Management i bruk følgende varmestyringssystem:

 • nVent TRACER skinneffekt-varmekabelsystem med integrert sikkerhet som tåler høyere eksponeringstemperaturer og overfører varme til røret på en effektiv måte.
 • Høyteknologisk nVent RAYCHEM kontroll- og overvåkingssystem med vakuumkontaktorer.
 • Finittelementanalyse for å fastslå temperaturprofilen for svovel over rørets tverrsnitt.
 • Fiberoptikkbasert sensorsystem for temperaturfordeling som gir en dynamisk temperaturprofil for hver meter med 1 ºC nøyaktighet over hele lengden.
 • Multieffekt varmeleveringsmekanisme med 70 % av installert effekt for normal drift og 100 % av installert effekt for oppvarming/smelting.
 • Flerlags varmeisolasjonssystem med et innerlag av høytemperatur-ekspandert perlitt, et lastbærende ytterlag av lukket celleskum og UV-resistant yttermantel.
 • Full prosjekthåndtering med innkjøp av materiell, prosjektstyring, konstruksjon og ferdigstilling av rørledningen.
Produkter

TRACER varmekabelsystem med skinneffekt, RAYCHEM kontroll- og overvåkingssystem.

Fordeler

nVent Thermal Management’ evne til å konstruere og ferdigstille systemer for varmestyring resulterte i en sikker, pålitelig og effektiv svovelrørledning med varmekabler i verdensklasse, med følgende fordeler:

 • TRACER varmekabelsystemet med skinneffekt minimaliserte ikke bare antall kretser, men førte dessuten til bedre varmeoverføring og lav temperaturdifferensial mellom røret og kabelmantelen, og dermed en sikrere konstruksjon for langlinjevarme.
 • Finittelementanalysen og RAYCHEM-løsningene for kontroll og overvåking sørger for at svoveltemperaturen ikke beveger seg utenfor det smale temperaturområdet under normale driftsforhold.
 • Det fiberoptiske distribuerte temperatursensorsystemet gir kontinuerlig overvåking av temperaturen langs hele rørlengden. Dette gjør det enklere å finne lokale varme punkter langs lengden av røret under smelteprosessen, og dermed unngå for kraftig trykk av svovelet som smelter.
 • Multieffektmekanisme for varmelevering og flerlags isolasjonssystemer har ikke bare optimalisert de totale driftskostnadene for systemet for langlinjevarme, men også bidratt til kortere omsmeltingstid.
 • Ved å ta totalansvar for varmestyringssystemet, sørget nVent Thermal Management for at prosjektet ble fullført i tide, på en sikker og tilfredsstillende måte for kunden.

Relaterte produkter

Connection and Protection