Oppvarming av lange rørledninger

Industriell oppvarming av lange linjer oppvarming er nødvendig for å sikre at væske transporteres sikkert og kostnadseffektivt over lange avstander.

Typiske bruksområder for lange linjer inkluderer:

 • Overføringslinjer mellom prosessanlegg eller til lager- eller transportanlegg.
 • Frostbeskyttelse eller temperaturvedlikehold for tankanlegg og kaianlegg for havtransport
 • Forebygging av kondens og koagulering på filtre, transportutstyr mm…

I fravær av oppvarming av lange linjer, kan følgende problemer føre til betydelige miljøskader og tap av eiendom:

 • for viskøs væske
 • kondensering av gass
 • væske fryser og skaper katastrofal svikt i rørledningen

Kompleksiteten med langlinjesystemer av rørvarmekabel skyldes behovet for lange elektriske kretser, vanligvis med ett strømforsyningspunkt.
Oppvarming av lange linjer innebærer flere utfordringer, blant annet:

 • stor rørdiameter
 • høydeendringer langs linjen
 • store avstander
 • mangel på tilgjengelig strøm langs linjen

Forhåndsisolerte rør gir i tillegg følgende utfordringer:

 • justering av kanalene
 • mangel på isolasjon ved rørkoblingene
 • trekke lange kabellengder gjennom kanalene
 • mangel på tilgjengelighet for koblingssett
Langlinjeoppvarming – Et komplett system for varmestyring

nVent Thermal Management tilbyr en rekke praktisk dokumenterte løsninger for oppvarming av lange linjer, inkludert valg av en passende varmekabelteknologi for rør, et avansert kontrollsystem og anleggstjenester, i tillegg til nøkkelferdige tjenester.

Varmekabelsystem
 • Elektriske varmekabler som opprettholder temperaturen i ikke-strømmende væske ved å erstatte varmen som går tapt gjennom isolasjonen på rør, beholdere og annet utstyr.
 • Kontroll- og overvåkingssystemer – for å holde jevn temperatur i væsken gjennom rør som er utstyrt med varmekabler.
 • Komponenter og tilbehør – komponenter for å utføre elektriske tilkoblinger og fullføre installasjonen på riktig måte, for eksempel endetermineringer, glasstape og varseletiketter.
Tjenester
 • Tekniske designtjenester
 • Innkjøp og fabrikasjon
 • Anleggstjenester
 • Tjenester etter installasjonen

Vi kan levere enkeltkomponenter, yte tekniske designtjenester og vil også om ønskelig installere og vedlikeholde hele systemet.

Når våre avanserte varmekabelprodukter kombineres med våre anleggstjenester, får du en integrert løsning som er strategisk planlagt og utført for et optimalt varmestyringssystem (HMS). Ved å administrere og utføre alle aspekter av design og installasjon av varmekabel-systemet, fungerer vi som ett enkelt grensesnitt for prosjektgruppen deres.


Relaterte produkter

Connection and Protection