Pålitelige alarm- og deteksjonssystemer for vannlekkasje.

For å forebygge vannskader på infrastruktur og utstyr i server-rom og datasentraler, kreves et pålitelig og funksjonelt system for deteksjon av vannlekkasje.

Våre systemer sikrer at eventuelle vannlekkasjer oppdages i tide, slik at sensitivt utstyr ikke skades..

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Oppdag vannlekkasje i tide

Kontorbygg, hotell, museer, serverrom, datarom og komersielle bygg har alle sine egne, unike funksjoner, infrastrukturer og miljøer. For å unngå vannskader som oppstår på grunn av lekkasje i rør, kreves det et deteksjonssystem som er 100 % pålitelig døgnet rundt, hele året.

Våre systemer er fremtatt for å overvåke og alarmere lekkasje i følsomme områder.

Vårt nVent TRACETEK-system for deteksjon av vannlekkasje er et fleksibelt modulsystem med utbyttbare komponenter, som kan konfigureres ut fra anleggets behov og spesifikke bruksområde. Systemet gir omgående alarm ved deteksjon av vannlekkasje, og viser i tillegg eksakt hvor lekkasjen oppsto.

Modulære komponenter for fleksibel bruk.

TRACETEK-systemet for deteksjon av vannlekkasje består av følgende komponenter:

 • følerkabler og sensor
  for umiddelbar og eksakt deteksjon, som kan brukes i datagulv, dryppanner og rør i tak. Systemet inneholder følere for beholder eller fuktighets-følsomme overflater, samt miniatyrfølere for meget små arealer.
tilførseøskabler

kopler til deteksjonskabler og følere til øvrige komponenter.

 • Endeavslutninger for avslutning av deteksjonskabelen.
 • Alarm- og lokaliseringmoduler
  sortiment av alarmmodul uten lokaliseringsfunksjon for overvåking av små arealer, samt alarm- og lokasjonsmodul, som kan overvåke en eller flere store overflater.
 • Tilbehør
  festeklemmer for enkel montering av deteksjonskabelen

Lang erfaring med system som forebygger vannlekkasje

Du kan alltid føle deg trygg når du benytter våre produkter. Vi har utviklet sikre og pålitelige kabel- og følersystem for drivstofflekkasje i over40 år. Vi gir deg support hele veien når du velger å installere vårt TRACETEK-system.

Support
 • rådgivning
 • prosjektering
 • dimensjonering
 • hurtige leveringer fra sentrallager

04_WaterLeak-Detection_cm_thumbnail.jpg

Pålitelig system for overvåking av lekkasje

Et overvåkingssystem for vannlekkasjer må være reaksjonsfølsomt, hurtig og kunne informere om hvor lekkasjen har oppstått, slik at tiltak kan iverksettes. Et funksjonelt system må også kunne tilpasses dine spesielle installasjonsbehov.

De eldste lekkasje-deteksjonskablene har vært i kontinuelig drift i mer enn 25 år.

Nedenfor følger et antall fordeler med vårt nVent TRACETEK-system:

Lang levetid

 • pålitelige produkter med høy kvalitet oppbygget av høypresterende
  polymerer for optimal sikkerhet
 • fleksibelt system modulenheter kan konfigureres for spesielle behov, samt klargjøres for fremtidige utbygginger

Smarte og effektive alarm- og overvåkingssystemer

 • umiddelbar og nøyaktig deteksjon
  kabler og følere detekterer umiddelbart lekkasjen og angir eksakt hvor den har oppstått
 • håndtering av flere uavhengige lekkasjer med lokalt nettverksoppkoplede alarmer eller fjernalarmer inklusive diagnostikk
 • tilvalg
  drivstoffdeteksjonsføler kan overvåke backup- og nødgeneratorer med tilhørende dieseltank, rør og koplinger i henhold til
  FM7745
 • grafisk visning
  viser detektert lekkasje på en bakgrunnsgrafikk som du selv velger, hvor et blinkende ikon viser eksakt hvor lekkasjen ble oppdaget.
  Brukervennlig system
 • sentral overvåkni8ng, fleksibel utførelse
  deteksjonskablene kan benyttes i flere etasjer med sentral overvåking fra ønsket sted; systemet kan overvåke inntil 250 uavhengige kretser,
 • separate kommunikasjonssystemer muliggjør fortsatt drift, selv ved eventuell skade på noen av deteksjonskablene
 • integrering med eksiserende kommunikasjonssystem kan integreres med eksisterende systemer for byggautomasjon (BMS) med mulighet for å sende alarm via e-post og sms
 • automatiske tiltak ved oppdagelse av lekkasje
  kan konfigureres til å gi signal om å stenge av kritiske funksjoner som pumper og ventiler

nVent TRACETEK – deteksjonssystem for vannlekkasje

Vårt system for lekkasjedeteksjon består av et bredt utvalg av komponenter for å opprettholde høy sikkerhet – uansett bygg- eller applikasjonstype:

 • deteksjonskabler
 • følere
 • alarm- og lokaliseringsmoduler

Utprøvd teknikk med høy kvalitet

Ledende polymerer gir TRACETEK-kablene en høy reaksjonsfølsomhet og lang levetid. Noen av de eldste lekkasjedeteksjonskablene har vært i kontinuerlig drift i mer enn 25 år.

Kabler og følere for lekkasjedeteksjon

 • kabelkanaler i f.eks. serverrom og datahaller
  TRACETEK 1000 er tilvirket av solid materiell som klarer tunge belastninger og slitasje
 • rør i tak og dryppanner
  TRACETEK 1100-OHP har en unik konstruksjon som gir meget høy reaksjonsfølsomhet, for å gi hurtig alarm. Den er dessuten egnet for bruk på steder hvor skitne, fuktige etter skarpe detaljer kan være et problem.

Alarm- og lokaliseringsmoduler for deteksjon av vannlekkasje

Grensesnittmodul for følere (SIM)

 • gir den spenningen
  som trengs for at kabelen eller følerne skal fungere overvåker analoge strøm- og spenningsnivåer
  for å fastslå om og hvor en lekkasje har oppstått
 • behandler målingene
  og returnerer disse tilbake til alarm- og overvåkingsmodulen for ytterligere tiltak Flersidig system

Flersidig system

TRACETEKs kombinasjon med analog og digital teknikk, gir konstruktøren mulighet til enkelt å skreddersy systemet for deteksjon av vannlekkasje til større gulvflater, flere nivåer og mindre, usammenhengende arealer, hvor systemet konverterer de analoge signalene til digitale verdier, som så overføres til alarmpanelet

TRACETEK lekkasjedeteksjon kan, i likhet med alle SIM-systemer, enkelt integreres med eksisterende systemer for byggautomasjon (BMS)

 • Modbus og Johnson Controls Metasys-protokoll
 • muliggjør enkel konvertering til BACnet med Modbus/BACnet-omformere, hvilket finnes som tilbehør

Flere metoder for fjernalarm-varsling

 • ulike grensesnittmuligheter
  stort utvalg av standardprotokoller for bransjen
 • optimal pålitelighet
  enkel bruk, slitesterk utførelse
 • tilpasset alle miljøer
  universell spenning, godkjent for bruk i farlige miljøer

Relaterte produkter

Connection and Protection