Pålitelige alarm- og deteksjonssystemer for vannlekkasje.

For å forebygge vannskader på infrastruktur og utstyr i server-rom og datasentraler, kreves et pålitelig og funksjonelt system for deteksjon av vannlekkasje.

Våre systemer sikrer at eventuelle vannlekkasjer oppdages i tide, slik at sensitivt utstyr ikke skades..

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Oppdag vannlekkasje i tide

Kontorbygg, hotell, museer, serverrom, datarom og komersielle bygg har alle sine egne, unike funksjoner, infrastrukturer og miljøer. For å unngå vannskader som oppstår på grunn av lekkasje i rør, kreves det et deteksjonssystem som er 100 % pålitelig døgnet rundt, hele året.

Våre systemer er fremtatt for å overvåke og alarmere lekkasje i følsomme områder.

Vårt nVent TRACETEK-system for deteksjon av vannlekkasje er et fleksibelt modulsystem med utbyttbare komponenter, som kan konfigureres ut fra anleggets behov og spesifikke bruksområde. Systemet gir omgående alarm ved deteksjon av vannlekkasje, og viser i tillegg eksakt hvor lekkasjen oppsto.

Modulære komponenter for fleksibel bruk.

TRACETEK-systemet for deteksjon av vannlekkasje består av følgende komponenter:

 • følerkabler og sensor
  for umiddelbar og eksakt deteksjon, som kan brukes i datagulv, dryppanner og rør i tak. Systemet inneholder følere for beholder eller fuktighets-følsomme overflater, samt miniatyrfølere for meget små arealer.
tilførseøskabler

kopler til deteksjonskabler og følere til øvrige komponenter.

 • Endeavslutninger for avslutning av deteksjonskabelen.
 • Alarm- og lokaliseringmoduler
  sortiment av alarmmodul uten lokaliseringsfunksjon for overvåking av små arealer, samt alarm- og lokasjonsmodul, som kan overvåke en eller flere store overflater.
 • Tilbehør
  festeklemmer for enkel montering av deteksjonskabelen

Lang erfaring med system som forebygger vannlekkasje

Du kan alltid føle deg trygg når du benytter våre produkter. Vi har utviklet sikre og pålitelige kabel- og følersystem for drivstofflekkasje i over40 år. Vi gir deg support hele veien når du velger å installere vårt TRACETEK-system.

Support
 • rådgivning
 • prosjektering
 • dimensjonering
 • hurtige leveringer fra sentrallager

Relaterte produkter

Connection and Protection