Beskyttelse mot telehiv

Telehiv kan skape alvorlige problemer for industrielle kryogeniske tanker. Hos nVent Thermal Management kan vi levere systemer for forebygging av telehiv som kan beskytte mot ukontrollert og uønsket heving av tanker som skyldes frost. Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Telehiv kan forebygges ved å:

 • varmeisolere rundt tanken
 • tilføre varme til betonglaget som omgir tanken

nVent Thermal Management kan tilby en rekke løsninger for beskyttelse mot telehiv på alle typer lagringstanker med stor diameter, inkludert:

 • tanker som ligger over bakken
 • tanker under bakken
 • tanker som ligger over bakken med fyllmasse opp til toppen
 • alle tanker med lastbærende varmeisolasjon (vanligvis skumglass) som støtter tanken.

nVent Thermal Management har en svært grundig og profesjonell tilnærming til forebygging av telehiv. Design av et system for forebygging av telehiv krever analyse av flere parametre, inkludert:

 • tankens væsketemperatur
 • varmesystemets egenskaper og varmeelementets plass under tanken
 • bunnisolasjonens tykkelse og varmeledende evne
 • prosjektspesifikke krav

nVent Thermal Management kan designe det mest optimaliserte systemet for forebygging av telehiv ved å bruke modeller for termisk analyse og til å finne den mest optimaliserte varmeteknologien.

21_FrostHeavePrevention_ind_thumbnail.jpg

Førsteklasses komplett og nøkkelferdig system

Ingeniørene fra nVent Thermal Management designer et komplett, nøkkelferdig system for tankoppvarming basert på en omfattende termisk analyse, ved hjelp av:

 • Førsteklasses designprogramvare SlabHeat™
 • 2D og 3D finittelementanalyse (FEA)

De tekniske designtjenestene er grunnleggende for å finne den ideelle inngangsvarmen for tanksokkelen og øke påliteligheten og effektiviteten til systemet for forebygging av telehiv. En design kan optimaliseres for å minimalisere kostnadene med installasjon og drift.

Hos nVent Thermal Management, vil våre systemer for forebygging av telehiv:

 • fastslå den ideelle inngangsvarmen for tanksokkelen
 • øke tankens pålitelighet og effektivitet
 • minimalisere installasjons- og driftskostnadene

Tekniske leveranser i forbindelse med et system for forebygging av telehiv inkluderer følgende (avhengig av prosjektomfang):

 • bestemme varmetap, inngangsvarme og effektbehov
 • fastslå plassbehov
 • termiske profilmønstre basert på FEA
 • elektriske og termiske ytelsesparametre
 • tankspesifikke detaljerte tekniske tegninger
 • instruksjoner for systeminstallasjon

Våre varmesystemer er godkjent for bruk i ikke-risikoområder og risikoområder.

Avanserte varmekabel-teknologi fra nVent Thermal Management bidrar til å forebygge telehiv for industri som bruker oppbevaringstanker for flytende gass. Det er mange detaljer som må være på plass ved installasjon av en passende varmekabel-teknologi. Det er viktig å ta hensyn til følgende:

 • lagring
 • teknologi
 • anlegg
 • krav til strømfordeling

nVent Thermal Management tilbyr:

Self-Regulating

 • selvregulerende
 • konstant effekt med parallell motstand
 • ferromagnetiske skinneffektsystemer (STS)

Løsninger fra nVent Thermal Management:

 • kun materiell
 • materiell og tekniske tjenester
 • komplett, nøkkelferdig pakke

nVent RAYCHEM FHP selvregulerende teknologi

FHP-familien av selvregulerende varmekabler finnes for alle tankstørrelser og former, siden de kuttes til ønsket lengde og termineres i felten.

FHP-varmekabler er:

RaychemFHP-Thumbnail.jpg

 • ubetinget T-klassifisert, noe som forenkler design for bruk i risikoområder
 • konstruert for risikoområder inkludert tilstedeværelse av etsende stoffer

RAYCHEM® FHP-kabler oppfyller kravene til internasjonale og nasjonale standarder og avtaler


RAYCHEM FHPC konstant effekt-teknologi med parallell motstand

RAYCHEM® varmekabler med konstant effekt med parallell motstand (parallell konstant effekt) finnes for enhver tankstørrelse og konstruksjonstype. De har også de samme attributtene og detaljene som FHP-kablene:

RaychemFHPC-Thumbnail.jpg

 • ubetinget T-klassifisert, noe som forenkler design for bruk i risikoområder
 • konstruert for risikoområder inkludert tilstedeværelse av etsende stoffer
 • RAYCHEM® FHP-kabler oppfyller kravene til internasjonale og nasjonale standarder og avtaler

RAYCHEM varmekabelteknologi med skinneffekt

RAYCHEM STS-systemet er et varmestyringssystem som er konstruert for å levere varme til rør med middels til lang lengde, inkludert oppvarming av tankfundament.


Forklaring til RAYCHEM STS-systemet:

Raychem STS-Thumbnail.jpg

 • RAYCHEM STS-systemet består av en termisk klassifisert, elektrisk isolert leder inni en en ferromagnetisk varmeslange.
 • Den isolerte lederen er koblet til varmeslangen i endetermineringen, og en vekselstrømkilde er koblet mellom varmeslangen og den isolerte ledere i strømkoblingen.
 • Vekselstrømmen går gjennom lederen, og returnerer på innsiden av slangeoverflaten.
 • STS-systemet er elektrisk sikkert og produserer varme i den ferromagnetiske slangen via to velkjente elektriske fenomener: skinneffekt og proksimitetseffekt.
 • Disse fenomenene fører til at strømmen som går gjennom varmeslangen konsentreres på den indre overflaten. Denne konsentrasjonen er så komplett at det er praktisk talt ingen målbar spenning på utsiden av veggen på varmeslangen.
 • Det genereres også varme på grunn av motstanden i varmeslangen og STS-lederen, og gjennom virvelstrømmer og hysterese i varmeslangen.

Avanserte kontrollsystemer og strømfordelingssystemer

Valg av passende løsninger for avansert kontroll og overvåking og strømfordelingssystem avhenger i stor grad av de spesifikke kravene i forbindelse med telehiv

Relaterte produkter

Vis mer
Connection and Protection