Varmekabelsystem for frostsikring av takrenner og nedløp

Snø og is som smelter og fryser til igjen på tak og i takrenner kan skade bygg. Istapper som dannes kan utgjøre en fare for forbipasserende. Dette kan forebygges ved hjelp av vårt selvregulerende varmekabelsystem for frostsikring av takrenner og nedløp. Våre varmekabler lager en kanal, hvor smeltevann uhindret kan renne vekk fra taket via takrenne og nedløp. Vår løsning egner seg for alle typer bygg.

Tak, takrenner og nedløp kan få alvorlige skader når snø og is smelter og så fryser til igjen. Når denne syklusen fortsetter, hindres smeltevann fra å renne bort. Bygget kan skades ved at det oppstår lekkasjer i tillegg til frostspreng. Istapper som løsner kan utgjøre en stor fare for fotgjengere – med risiko for alvorlige personskader. Ansvaret for at dette ikke kan skje, ligger hos gårdeier eller den som representerer eier i form av nytteavtale.

Roof-Commercial.jpg

 • Takrenner skades på grunn av isens vekt. Nedløp skades slik at avrenning hindres.
 • Deler av bygget skades på grunn av vann-inntrengning.
 • Risiko for at isblokker og istapper løsner og forårsaker personskader

nVent RAYCHEMs varmekabelsystem for isfrie takrenner og nedløp er pålitelige og energieffektive

Systemet er meget enkelt og består av:

 • energieffektive, selvregulerende varmekabler
  Den selvregulerende varmekabelen GM-2X(T) lager en kanal, hvor smeltet snø og is enkelt og sikkert dreneres fra taket via takrennen og ned til frostfritt dyp via nedløpet.
 • Smart hurtigkoplingssystem og festemateriell
  Våre varmekabler er enkle å installere og lengdetilpasses på stedet. Med RayClic hurtigkoplingssystem går arbeidet med å gjøre tilkopling, skjøter, T-avgrening og endeavslutning meget hurtig. Dette fordi RayClic ikke krever varme, men kun en skrutrekker, avbiter og kniv. I kombinasjon med vårt spesialtilpassede festemateriell, gjøres installasjonen hurtig og enkelt.
  energieffektiv styringkontrollenhet
  EMDR-10
 • Kontrollenhet som måler både temperatur og fuktighet, hvilket medfører at innkoplingstiden begrenses til et minimum.
 • ferdigkoplede automatskap med kontrollenhet EMDR-10
  Våre ferdigkoplede automatskap inneholder kontrollenhet EMDR-10 ment for temperatur- og fuktighetsregulering, i tillegg medfølger hovedbryter, jordfeilbryter og sikringer. Temperatur og fuktighetsføler medfølger.
 • kontroll- og overvåkingssystem for meget store anlegg
  ACS-30
  Kontrollerer og overvåker inntil 260 varmekabelkretser fra et enkelt grensesnittpunkt. Kontrollerer andre bruksområder fra et enkelt brukergrensesnitt med frostsikring samt installasjoner for snø- og isfrie utearealer
 • Integrering med Building Management System (BMS)
  Energiforbruket må være lavest mulig for å oppfylle gjeldende krav når det gjelder holdbarhet i moderne bygg. Derfor skal man ikke stole på system som kun utgår i fra omgivelsestemperatur, men påse at systemet også skal kunne føle fuktighet, hvilket er eksakt hva våre styresystemer for frostsikring av takrenner og nedløp gjør.

 • Kontrollenheten aktiverer systemet først når følerne kjenner lave temperaturer i kombinasjon med fuktighet i takrennen.
 • Drift
  Den selvregulerende varmekabelen avpasser sin uteffekt til ulike deler av anlegget for best tenkbare funksjonalitet. Systemet opprettholder en god drenering av smeltevann fra anlegget og forhindrer at det dannes istapper.
 • Av
  Når omgivelsestemperaturen stiger over innstilt verdi eller fuktigheten blir lavere enn innstilt verdi, slår systemet seg av.

Kontrollenheten gjør at anlegget kun driftsettes når det finnes risiko for snø- og isoppbygging i takrenner og nedløp, hvilket holder energiforbruket nede og gir et kostnadseffektivt anlegg.

Passer til alle typer tak og bygninger

Vårt system for frostsikring av takrenner og nedløp egner seg like godt til bolighus, næringsbygg, offentlige bygg og historiske bygninger. De kan brukes for å drenere smeltevann:

 • på tak og i takrenner
 • nedløpsrør
 • på kritiske takdetaljer
 • på flate tak

Utprøvd teknologi du kan stole på

Vi har levert sikre og pålitelige s selvregulerende varmekabelløsninger i mer enn 40 år. Vi har kompetanse og erfaring av alt fra mindre boligers behov til riktig tunge oppgaver innenfor industrien. Vi er bevisst på installasjonskostnadenes innvirkning på totaløkonomien. For å holde installasjonstiden nede, sørger vi for at vår systemer er enkle og hurtige å montere. Stabilitet og vedlikeholdfrie løsninger er nøkkelord. Trygt for kunden og trygt for oss.


Relaterte produkter

Connection and Protection