Varmekabelsystem for bibeholdelse av temperatur på varmt tappevann

I store næringsbygg sørger vårt varmekabelsystem for varmt tappevann direkte fra tappesteder – uten å la vannet renne i forkant. Dette bidrar til å spare både energi og vann. Finn ut hvordan vårt HWAT-system for varmt tappevann fungerer.

Hot-Water-Temperature-Maintenance

Store næringsbygg og bolighus har behov for at varmtvannet kommer frem til tappesteder på den mest energieffektive måten, uten forsinkelser eller sløsing med vann.

Sirkulasjonssystemer kan være kompliserte og kostbare. De krever retur-rør, koblinger, pumper og balanseventiler, som kan være vanskelig å drifte, balansere og vedlikeholde. Varmtvannsberederen kompenserer for varmetapene fra sirkulasjonssystemet og gir vanligvis en overtemperatur på minst fem grader.

En intelligent, energivennlig løsning som reduserer vannforbruket

Vi leverer et komplett system med selvregulerende varmekabler og hurtigkoplinger med energieffektive styringer. Systemet består av:

selvregulerende HWAT- kabler for vedlikehold av varmvanns-temperatur Våre varmekabler er enkle å installere og kan lengdetilpasses på arbeidsstedet. Varmekablene installeres direkte på varmtvanns-rør under isolasjon.

Rayclic-hurtigkoplingssystem
Med RayClic hurtigkoplinger, går tilkopling, skjøting, T-avgrening og endeavslutning meget hurtig. Dette på grunn av at RayClic ikke krever varme, men gjøres kun ved bruk av skrutrekker, avbiter og kniv.

Energieffektive styringer

Løsninger med byggspesifikke tids- og temperaturprogrammer for optimal energibesparelse

Enkelt og energieffektivt system

eliminerer returrør

selvregulerende HWAT-varmekabler kompenserer for varmetapet i distribusjons-rør og bibeholder varmtvanns-temperaturen

varmtvann direkte i tappekran
reduserer vannforbruket

ikke behov for overtemperatur
varmtvannsbereder/kjele trenger ikke kompensere for systemets varmetap og kan derfor jobbe med lavere driftstemperatur, som igjen minsker energiforbruket og øker levetiden på systemet

krever ikke balansering

enkelt å installere, drifte og krever lite vedlikehold

Kombinasjonsløsning: sirkulasjonssystem med varmekabel for bibeholdelse av temperatur på rør-avgreninger

Kan gi merkbart kortere tappetid og muliggjør også lavere vannforbruk. Det fungerer med:

lange sirkulasjons-rør

danner ryggraden i varmtvanns-distribusjonen

HWAT selvregulerende kabler

sørger for å opprettholde temperaturen i rør-avgreningene frem til tappested

Energieffektiv løsning

De selvregulerende HWAT-kablene kompenserer for varmetapet og fører varmt tappevann direkte til tappestedene. Jo oftere det tappes dess mindre behov for bibeholdelse. Varmetap i rør skjer ved liten eller ingen tapping, og det er i denne tilstanden HWAT-kablene automatisk avgir effekt og bibeholder temperaturen på varmtvannet.

Utprøvd teknologi som du kan stole på

Vi har levert sikre og pålitelige selvregulerende varmekabelløsinger i mer enn 40 år! HWAT-systemer er installert over hele verden, og bidrar til energieffektiv og holdbar varmtvanns-forsyning i både små og store bygg. Vi er klar over installasjonskostnadens innvirkning på totaløkonomien. For å holde installasjonstiden nede, sørger vi for at våre systemer er enkle og hurtige å montere. Stabile og vedlikeholdsfrie løsninger er et nøkkelord. Trygt for kunden og trygt for oss.

hwatsystem.jpg

Ved å velge vårt HWAT-system, får du en rekke fordeler:
ingen retur-rør – sparer energi og plass
enkel og fleksibel konstruksjon – ingen trykktapsberegninger
ingen finjustering, enkel igangsettelse
effektiv drift, mindre behov for vedlikehold
kan bidra til å forebygge Legionella

Et enkelt og ukomplisert system

Konstruksjonen av systemet er enklere. Det er ikke behov for retur-rør. Det er kun behov for distribusjons-rør.. Behovet for vedlikehold er begrenset, ved å utelate retur-rør, balanseventiler, sirkulasjonspumper. Dette forenkler systemets justering og driftsetting.

Vi gir deg support hele veien!

Våre varmekabelsystemer støttes av hjelpemiddel og tjenester som gjør det enkelt for deg å løse dine behov. Vi tilbyr ikke bare produkter av høyeste kvalitet, men også omfattende teknisk support for dine varmekabelprosjekter.

Teknisk rådgivning, prosjektering og dimensjonering

Tilbud i løpet av 24 timer

Hurtige leveranser fra sentrallager

Behovsanalyse på plass

Produkt- og applikasjonsopplæring

Egen serviceavdeling for ettermarkedet

Konsultasjon, feilsøking og reparasjon

Inntil 60 % i energibesparelser med HWAT-systemet i kombinasjon med redusert vannforbruk

redusert varmetap
ikke behov for retur-rør og sirkulasjonspumpe(r)

rett effekt til rett tid
selvregulerende varmekabler justerer avgitt effekt etter behov

effektiv bruk av varmtvannsberederen
jevnere temperatur uten resirkulering

energieffektiv styring
bidrar til redusert forbruk

Slik fungerer selvregulerende varmekabel

Fordelen med denne typen varmekabel er at den avpasser sin avgitte effekt avhengig av omgivelse-temperaturen. Kabelen avgir rett mengde varme hvor og når det er behov. Når temperaturen synker, avgis mer varme. Motsatt vil skje når temperaturen stiger, da avgis mindre varme.

Vi tilbyr et komplett system

Vår løsning består ikke kun av varmekabel, men inneholder også tilbehør og energieffektive styringer.

Varmekabler fra nVent RAYCHEM

Vi har et bredt sortiment av selvregulerende varmekabler for bibeholdelse av varmt tappevann som klarer temperaturer fra 45 – 70 °C. HWAT leveres i løpemeter og kan lengdetilpasses etter behov direkte på arbeidsplassen.

Komplett sortiment av tilbehør

Tilkoplinger, ende-avslutninger, festemateriell og koplingsbokser. Med RayClic hurtigkopling-system går arbeidet med å gjøre tilkopling, skjøt, T-avgrening og avslutning meget hurtig. Det på grunn av at RayClic ikke krever varme - arbeidet utføres enkelt med skrutrekker, avbiter og kniv.

Energieffektiv styring

HWAT-systemet inneholder flere ulike, energibesparende alternativer for styring.

HWAT-ECO

HWAT-ECO overvåker vanntemperaturen og inkluderer også alarmfunksjon, samt mulighet for integrering direkte i system for byggautomasjon (BMS). Enheten krever ingen temperaturføler innvendig i røret for å kontrollere vanntemperaturen. Det benyttes i stedet en driftsykel for HWAT-kablene, slik at de kun forbruker den energien som kreves for at rør-temperaturen skal holde seg innen de ønskede grenseverdiene.

HHWAT-EO har ni ulike byggspesifikke tid- og temperaturprogrammer for optimal energibesparelse. Det finnes også mulighet for å skape brukerspesifikke programmer. Innstillingene omfatter:

 • 'oppretthold'
  energisparende ved å stille inn tappetemperaturen på varmtvannet
 • 'økonomi'
  energisparende ved å senke temperaturinnstillingen når behovet for varmtvann reduseres
 • 'av'
  slå av varmekabelen når det ikke er behov for varmtvann, eller etter en varmesyklus når røret må kjøles ned
 • 'varmesyklus'
  hev temperaturen over settpunktet for varmtvanns-temperaturen ved tappepunktet for å forebygge eventuell forekomst av Legionella.

SBS automatskap

Ferdigkoplede automatskap som inneholder hovedbryter, jordfeilbryter, sikringer og HWAT-ECO

SBS automatskap

Ferdigkoplede automatskap som inneholder hovedbryter, jordfeilbryter, sikringer og HWAT-ECO

ACS-30

Styring- og overvåkingssystem som kan regulere inntil 260 varmekabelkretser 3 HWAT-T55
Termostat for mindre anlegg

Bibeholdelse av varmtvanns-temperatur i Londons Rolex-bygning

Rolex ville fornye systemet for bibeholdelse av varmt tappevann til et enklere og billigere system – uten returrør og krevende vedlikehold. nVent foreslo en løsning med vårt HWAT-system.

Varmtvann med varmekabel

Design, levering og installasjon ble utført av Jointing Technologies, en distribusjons-partner for nVent med hovedkontor i Sørvest-England. I oktober 2010 fullførte nVent installasjonen av

 • mer enn 400 meter HWAT varmekabel
  for å levere varmtvann hele veien frem til tappekranen
 • 600 meter frostsikringskabel for rør
  for frostsikring av eksponerte vannrør

Utprøvd, energieffektivt system

Våre selvregulerende varmekabler hjalp Rolex med å spare både energi og kostnads-krevende vedlikehold. Systemet med distribusjons-rør medførte at færre meter rør ble installert, hvilket gjorde at man fikk mulighet/plass til å benytte tykkere isolasjon. Hele prosjektet resulterte i

 • en total estimert energibesparelse på cirka 50 prosent
 • kostnadsbesparelser i forbindelse med installasjonen på cirka 10 %

Relaterte produkter

Connection and Protection