Varmekabelsystem for bibeholdelse av temperatur på varmt tappevann

I store næringsbygg sørger vårt varmekabelsystem for varmt tappevann direkte fra tappesteder – uten å la vannet renne i forkant. Dette bidrar til å spare både energi og vann. Finn ut hvordan vårt HWAT-system for varmt tappevann fungerer.

Hot-Water-Temperature-Maintenance

Store næringsbygg og bolighus har behov for at varmtvannet kommer frem til tappesteder på den mest energieffektive måten, uten forsinkelser eller sløsing med vann.

Sirkulasjonssystemer kan være kompliserte og kostbare. De krever retur-rør, koblinger, pumper og balanseventiler, som kan være vanskelig å drifte, balansere og vedlikeholde. Varmtvannsberederen kompenserer for varmetapene fra sirkulasjonssystemet og gir vanligvis en overtemperatur på minst fem grader.

En intelligent, energivennlig løsning som reduserer vannforbruket

Vi leverer et komplett system med selvregulerende varmekabler og hurtigkoplinger med energieffektive styringer. Systemet består av:

selvregulerende HWAT- kabler for vedlikehold av varmvanns-temperatur Våre varmekabler er enkle å installere og kan lengdetilpasses på arbeidsstedet. Varmekablene installeres direkte på varmtvanns-rør under isolasjon.

Rayclic-hurtigkoplingssystem
Med RayClic hurtigkoplinger, går tilkopling, skjøting, T-avgrening og endeavslutning meget hurtig. Dette på grunn av at RayClic ikke krever varme, men gjøres kun ved bruk av skrutrekker, avbiter og kniv.

Energieffektive styringer

Løsninger med byggspesifikke tids- og temperaturprogrammer for optimal energibesparelse

Enkelt og energieffektivt system

eliminerer returrør

selvregulerende HWAT-varmekabler kompenserer for varmetapet i distribusjons-rør og bibeholder varmtvanns-temperaturen

varmtvann direkte i tappekran
reduserer vannforbruket

ikke behov for overtemperatur
varmtvannsbereder/kjele trenger ikke kompensere for systemets varmetap og kan derfor jobbe med lavere driftstemperatur, som igjen minsker energiforbruket og øker levetiden på systemet

krever ikke balansering

enkelt å installere, drifte og krever lite vedlikehold

Kombinasjonsløsning: sirkulasjonssystem med varmekabel for bibeholdelse av temperatur på rør-avgreninger

Kan gi merkbart kortere tappetid og muliggjør også lavere vannforbruk. Det fungerer med:

lange sirkulasjons-rør

danner ryggraden i varmtvanns-distribusjonen

HWAT selvregulerende kabler

sørger for å opprettholde temperaturen i rør-avgreningene frem til tappested

Energieffektiv løsning

De selvregulerende HWAT-kablene kompenserer for varmetapet og fører varmt tappevann direkte til tappestedene. Jo oftere det tappes dess mindre behov for bibeholdelse. Varmetap i rør skjer ved liten eller ingen tapping, og det er i denne tilstanden HWAT-kablene automatisk avgir effekt og bibeholder temperaturen på varmtvannet.

Utprøvd teknologi som du kan stole på

Vi har levert sikre og pålitelige selvregulerende varmekabelløsinger i mer enn 40 år! HWAT-systemer er installert over hele verden, og bidrar til energieffektiv og holdbar varmtvanns-forsyning i både små og store bygg. Vi er klar over installasjonskostnadens innvirkning på totaløkonomien. For å holde installasjonstiden nede, sørger vi for at våre systemer er enkle og hurtige å montere. Stabile og vedlikeholdsfrie løsninger er et nøkkelord. Trygt for kunden og trygt for oss.


Relaterte produkter

Connection and Protection