Forebygger mot telehiv i lokaler med lave temperaturer

I lokaler med lave temperaturer, f.eks. frysere, ishaller og kjølelagre, kan minusgradene trenge inn i bygningsmassen og ned i grunn med telehiv. Våre varmekabelsystemer er en enkel og kostnadseffektiv løsning for å hindre slike skader. Det er ikke behov for å installere høye effekter for å sikre bygningen mot telehiv. 15 – 20 W/m2 vil være tilstrekkelig i de fleste tilfelle.

Hvordan oppdages telehiv?

Lave temperaturer i områder som fryserom, ishaller og andre kjøleanlegg som ligger direkte mot grunn må sikres, slik at kulden ikke trenger gjennom byggekonstruksjonen og ned i grunnen. Når marken under fryser og av den grunn ekspanderer, risikerer man å få teleskader på byggekonstruksjonen.

Varmekabel i fundamentet forhindrer telehiv. Effektiv beskyttelse mot telehiv er å installere en varmekabel i fundamentet under fryserommets isolasjon. Vi anbefaler alltid at installasjonen gjøres med reserve-sløyfer for å begrense konsekvensen ved en eventuell skade. For å oppfylle kravene i gjeldende byggestandarder, må dette systemet være miljøsikkert, energieffektivt og lett å installere. I tillegg vil et varmekabelsystem være vedlikeholdsfritt.

Vi tilbyr et komplett system

Vår løsning består ikke kun av varmekabel, men inneholder også tilbehør og energieffektive styringer.

 • Varmekabler fra nVent RAYCHEM
  kan både være selvregulerende og serieressistive. Valg av varmekabel baseres på kundens behov.
 • Komplett sortiment av tilbehør
  tilkoblingssett, endeavslutningssett, festemateriell og koplingsbokser
 • Styrings- og reguleringsutstyr
  som overvåker og regulerer varmekabelanlegget, slik at fundamentet holdes frostfritt. Styringene er forsynt med faseavbrudd-/jordfeilbryter for økt sikkerhet.

Vi har solgt varmekabel i Norge i mer enn 40 år

Varmekabelsystem har lenge vært vår spesialitet. I dag dekker vi alle applikasjonsområder innen gulv, rør, tak, mark og prosessindustri. Du finner oss over hele verden og vi er ledende når det gjelder produkter, system, support og service. I Norge har vi eksperter som hjelper deg med det du behøver fra tilbud til igangsetting og service.

Effektiv sikring mot telehiv

nVent Thermal Management tilbyr pålitelige varmekabelsystemer mot telehiv i byggekonstruksjoner.

Ytterligere fordeler:

 • enkel prosjektering og installasjon
 • miljøvennlig løsning
 • vedlikeholdsfritt
 • energieffektive styresystemer
 • velprøvde produkter

Enkel prosjektering og installasjon

 • få komponenter
 • energieffektive styringer med trygghet i form av alarmfunksjoner
 • lav installasjonskostnad

Miljøvennlig løsning

Alternative løsninger som vannbåren varme benytter en blanding av vann og glykol for å hindre telehiv.. Disse systemene kan utgjøre en miljøfare på grunn av risikoen for lekkasje av glykol som kan lekke ned i grunnen. Våre varmekabelsystemer eliminerer risiko for denne type miljøpåvirkning.

Vedlikeholdsfritt

Våre varmekabler krever ikke vedlikehold. Derimot anbefaler vi alltid at anlegget utstyres med reservesløyfer for å begrense konsekvensen ved en eventuell skade.

Eergieffektive styresystemer

Vi tilbyr et komplett sortiment av energieffektive styresystemer

 • Raystat-Control-10
  termostat med temperaturføler
 • Raystat-Control-11-DinIN
  DIN-termostat med temperaturføler
 • ACS-30
  styring- og overvåkingssystem som kan regulere opp til 260 kretser

Overlegent bedre enn systemer med vannbåren varme

System med vannbåren varme krever flere komponenter, samt regelmessig vedlikehold. Våre varmekabelløsninger krever få komponenter, er enkle å installere og vedlikeholdsfrie.

Slik forebygger man effektivt telehiv i byggmasse med fryserom og kjølelager

Enten det gjelder små frysere eller større kaldlagre eller bygninger, er det essensielt at man forebygger telehiv allerede i prosjekteringen. Unngå skader er en ting, levere et system som er energieffektivt og kostnadseffektivt er en annen. Vannbåren varme kan være et alternativ, men du risikerer lekkasjer av glykol til grunnen, og vedlikeholdet er mer komplisert.

Våre varmekabelsystemer gir energieffektive resultater på alle nivåer:

 • enkelt prosjektering
  lave installasjonskostnader
 • miljøvennlig
  varmekabler krever ingen frostvæsker
 • ingen vedlikeholdskostnader
 • energieffektive styresystemer
  lav installert effekt regulert av temperaturføler i fundamentet
 • pålitelighet over 40 års erfaring innen varmekabelapplikasjoner

Slik fungerer selvregulerende varmekabel

Fordelen med denne type varmekabel er at den avpasser avgitt effekt avhengig av omgivelsestemperatur Kabelen avgir derfor rett mengde varme når og hvor det behøves. Når temperaturen synker, avgis mer varme. Omvendt når temperaturen stiger og mindre varme avgis.

 • når temperaturen faller
  trekker kjernematerialet seg sammen mikroskopisk og
  antallet elektriske baner gjennom kjernen øker. Mer varme avgis.
 • når temperaturen stiger
  ekspanderer kjernen og får færre elektriske baner. Mindre varme avgis. .

Styringer

Raystat-Control-10termostat med omgivelsesføler

 • Raystat-Control-11-DIN
 • DIN-termostat med anleggsføler
 • ACS-30
 • styring- og overvåkingssystem som kan regulere opp til 260 kretser

Relaterte produkter

Connection and Protection