Forebygger mot telehiv i lokaler med lave temperaturer

I lokaler med lave temperaturer, f.eks. frysere, ishaller og kjølelagre, kan minusgradene trenge inn i bygningsmassen og ned i grunn med telehiv. Våre varmekabelsystemer er en enkel og kostnadseffektiv løsning for å hindre slike skader. Det er ikke behov for å installere høye effekter for å sikre bygningen mot telehiv. 15 – 20 W/m2 vil være tilstrekkelig i de fleste tilfelle.

Hvordan oppdages telehiv?

Lave temperaturer i områder som fryserom, ishaller og andre kjøleanlegg som ligger direkte mot grunn må sikres, slik at kulden ikke trenger gjennom byggekonstruksjonen og ned i grunnen. Når marken under fryser og av den grunn ekspanderer, risikerer man å få teleskader på byggekonstruksjonen.

Varmekabel i fundamentet forhindrer telehiv. Effektiv beskyttelse mot telehiv er å installere en varmekabel i fundamentet under fryserommets isolasjon. Vi anbefaler alltid at installasjonen gjøres med reserve-sløyfer for å begrense konsekvensen ved en eventuell skade. For å oppfylle kravene i gjeldende byggestandarder, må dette systemet være miljøsikkert, energieffektivt og lett å installere. I tillegg vil et varmekabelsystem være vedlikeholdsfritt.

Vi tilbyr et komplett system

Vår løsning består ikke kun av varmekabel, men inneholder også tilbehør og energieffektive styringer.

  • Varmekabler fra nVent RAYCHEM
    kan både være selvregulerende og serieressistive. Valg av varmekabel baseres på kundens behov.
  • Komplett sortiment av tilbehør
    tilkoblingssett, endeavslutningssett, festemateriell og koplingsbokser
  • Styrings- og reguleringsutstyr
    som overvåker og regulerer varmekabelanlegget, slik at fundamentet holdes frostfritt. Styringene er forsynt med faseavbrudd-/jordfeilbryter for økt sikkerhet.

Vi har solgt varmekabel i Norge i mer enn 40 år

Varmekabelsystem har lenge vært vår spesialitet. I dag dekker vi alle applikasjonsområder innen gulv, rør, tak, mark og prosessindustri. Du finner oss over hele verden og vi er ledende når det gjelder produkter, system, support og service. I Norge har vi eksperter som hjelper deg med det du behøver fra tilbud til igangsetting og service.


Relaterte produkter

Connection and Protection