Gulvvarme

Energieffektiv gulvvarme for høyere komfort

nVent tilbyr elektriske gulvvarmesystemer for alle ulike typer eiendommer, rom og gulv. Våre mål er komfort og energieffektivitet. nVent RAYCHEM varmekabler er verdensledende.

Gulvvarme er en selvfølgelighet i moderne og komfortable gulv og boliger. Det er mest vanlig med gulvvarme i boligens baderom, gang, kjøkken, uterom, soverom og hverdagsrom. Men gulvvarme brukes også med fordel i hotellrom, eldreboliger, på sykehus, barnehager og i garderober i sportanlegg.

Romoppvarming

Romoppvarming uten gulvvarmesystem
floor_heating_overview1.jpg I et rom med radiatorer skjer oppvarmingen punktvis. Ofte oppstår store temperaturvariasjoner med unødvendig høy temperatur i nærheten av radiatoren. Rommet kan oppleves som varmt samtidig som gulvene er kalde og ubehagelige å gå på.

Romoppvarming med gulvvarmesystem
floor_heating_overview2.jpg Gulvvarme kan fungere som den eneste varmekilden i et rom. Eller som komplement til eksisterende varmesystem, såkalt komfortvarme. Komfortvarme kan dessuten fungere som eneste varmekilde ved sen vår, sommer og tidlig høst.

I et rom med gulvvarmesystem er oppvarmingen jevnt fordelt over gulvoverflaten, der det er behov for det. Dette innebærer små temperaturvariasjoner: 23-26 graders jevn gulvtemperatur, avhengig av rommets forutsetninger (f.eks. isolasjon), temperaturinnstilling og valgt effekt.

Med en jevn fordeling av varmen fra gulvet kan romtemperaturen senkes med opptil to grader C, med bevart varmeopplevelse. I kombinasjon med et godt isolert gulv og gulvvarmetermostat med energispareprogram blir gulvvarmesystemet svært energieffektivt. Dette innebærer at strømforbruket holdes nede, noe som fører til lavere kostnader og mindre miljøbelastning.

Slik fungerer gulvvarmesystemet
  1. Gulvsensor eller en kombinasjon av gulv- og romsensor registrerer temperaturen og regulerer etter innstilt verdi.
  2. Gulvvarmetermostaten kobler inn gulvvarmesystemet og beregner selv når oppvarming skal starte for å oppnå ønsket temperatur ved ønsket tidspunkt.
  3. Gulvvarmetermostaten slår av systemet når ønsket temperatur er oppnådd. Programvalg gjør det mulig å ha gulvvarmen påslått kun når rommet brukes.
Elektrisk gulvvarme installeres
  • På godt isolerte underlag, fortrinnsvis.
  • I nærheten av gulvoverflaten for å gi hurtig og effektiv oppvarming.
Gulvvarmekabler
Det finnes to ulike typer av elektriske gulvvarmekabler:
  • Selvbegrensende: Kjenner hvor varmebehov finnes og tilpasser effekten deretter. Selvbegrensende kabler kan ikke overopphetes. Kan tilpasses i lengden på arbeidsplassen. Kan kobles direkte i termostaten uten separat kaldkabel. Beste valg for temperaturfølsomme overgulv: Tre-, laminat- og linoleumsgulv.
  • Serieresistive: Jevn varme i hele kabelen. Kan ikke kappes, men kjøpes i nøyaktige lengder med tilpasset virkning. Leveres alltid med påmontert kaldkabel for tilkobling til termostat. Beste valg for flis- og natursteinsgulv.

Hvilken type av kabel som anbefales, avhenger av hvilken type rom og gulv som gjelder installasjonen. Les mer i vår produktguide.

Garanti

Gulvvarmesystemer skal alltid installeres av autorisert el-installatør. Läs om våra garantier här.

Installasjon

Gulvvarmesystemer skal alltid installeres av autorisert el-installatør. Gulv- og byggematerialleverandørens anvisninger skal alltid følges.


Relaterte produkter

Connection and Protection