Vis etter bransje: Vis etter bruksområde:
Beijing Airport APM-system (Automated People Mover)
Utfordringer

Shuttle.jpgI kaldt vær må skinnegangene for APM-systemer (Automated People Mover), for eksempel transportskinner, strøm- og signalskinner, brytere og svingskiver, holdes fri for is for å sikre trygg drift.

Beijing Capital International Airport trengte å hindre at det kom snø og is på skinnene og tilknyttede kjøreflater på deres nye APM-system for Beijing Capital International Airport. Dette APM-systemet var en del av flyplassens omfattende utvidelsesprogram som en del av forberedelsene til OL i 2008 som ble avholdt i Beijing, Kina.

Løsning

nVent Thermal Management kan konstruere varmekabelsystemer som er tilpasset de mest unike aspektene innen issmelting, inkludert integrerte skinneganger, steder med liten klaring og konfigurasjonsområder, som skinner, brytere og svingskiver.

Bombardier Transportation, som er hovedkontraktør for Beijing Capital International Airport Authority, leide inn nVent Thermal Management for levering av all prosjektering, design og produkter for et integrert varmekabelsystem for et nytt APM-system. Systemet ble konstruert og basert på predikerte varmekrav og varmeprofilen for skinnegangens overflate.

nVent Thermal Management utførte en finittelementanalyse (FEA) for å lage en prognose av varmekravene og snøsmeltingsegenskapene under varierende forhold. Totalt elleve case-studier ble sendt inn ved å bruke data om Beijings snøfall og temperaturgjennomsnitt for de siste 100 årene. Denne informasjonen ble brukt til å etablere og implementere driftsfilosofier for kunden som muliggjør den mest egnede og energieffektive varmesystemløsningen.

Denne typen prosjekter har en del spesielle utfordringer, blant annet:

 • Ekstremt lange strekk med skinneganger    
 • Trange forhold/små klaringer    
 • Unike konfigurasjoner som typisk er knyttet til strømskinner, sporveksler og svingskiver

nVent Thermal Management leverte en ferdig systemdesign som inkluderte flere varmekabelteknologier for å møte disse utfordringene.

Produkter

Den største tekniske utfordringen for det nye APM-systemet på Beijing Airport lå i konstruksjon av varmekabelsystemet med skinneffekt for skinnegangene. Ved å utvikle og utnytte spesialiserte komponentenheter, kunne nVent Thermal Management utvikle et system med lange, kontinuerlige kretser med en gjennomsnittlig lengde på mer enn 1000 meter. Andre unike komponenter og enheter ble konstruert spesifikt for å gjøre dette prosjektet kompatibelt med systemets strømskinner, sporvekslere og svingskiver.

Fordeler

Ved å gjøre en grundig analyse og design for issmeltingssystemet, laget nVent Thermal Management en totalløsning som var kostnadseffektiv og svært pålitelig.  Avisingssystemet brukte den beste varmekabelteknologien, i tillegg til spesialtilpassede komponenter og enheter for dette bruksområdet.

Charters Ascot private luksusboliger
Prosjektet

Charters Ascot, Storbritannia, er et byggeprosjekt der private luksusboliger skal oppføres på tomten til et herregårdshus. Kravet var å levere sekundær undergulvvarme i oppholdsrom som et supplement til oppvarming/avkjøling via klimaanlegg, og integrere det fullstendig med bygningens styringssystem. Det var også et krav om å levere oppvarming til baderomsområder.

Utfordringer

Finne en energieffektiv, monteringsvennlig løsning som kunne holde gulvhøyden på et minimum. En løsning både for våtrom og andre rom som kunne integreres med bygningens styringssystem.

Løsning

T2Red varmekabler og T2Reflecta isolasjonsplater ga den riktige kombinasjonen av - jevn varmefordeling over hele gulvflaten - fleksibilitet for interiørløsningene og redusert installasjonstid. Gulvvarmesystemet ble integrert i BMS-systemet, slik at det ikke var behov for andre styringer. Med brukervennligheten som T2Reflecta gulvvarmeprodukter tilfører, ga dette betydelig kortere installasjonstid og lavere omkostninger for kontraktørene.

Produkter

2000 m T2Red selvregulerende kabel og T2Reflecta isolasjonsplater
326 T2QuickNet matter (90 W/m² og 160 W/m²)

Deteksjon av drivstofflekkasje for oppbevaringstanker for råolje på fransk raffineri
Utfordringer

Et raffineri i Frankrike ønsket et system som raskt kunne oppdage skjulte lekkasjer under deres fire råoljetanker. Skjulte lekkasjer under oljelagertanker utgjør en betydelig trussel for driftssikkerheten på oljelageranlegg, og kan i verste fall føre til en katastrofe.

Løsning

Raffineriet trengte en spesialfølerkabel som raskt kunne påvise tilstedeværelse av flytende hydrokarbon-drivstoff hvor som helst langs kabelens lengde, uten å reagere på vann.

Produkter

nVent Thermal Management installerte sin nVent TRACETEK TT5000 følerkabel for olje og drivstoff på raffineriet. Hver av de fire lagertankene med råolje på raffineriet Notre Dame de Gravenchon har nå TRACETEK TT5000-kabel gravd ned under dem. Kablene er koblet til TRACETEK følergrensesnittmodulen for kontinuerlig deteksjon og lokalisering av eventuelle oljelekkasjer.

Fordeler

TRACETEK-systemet fra nVent Thermal Management er til enhver tid klar til å varsle førerne om eventuell oljelekkasje. Dette gjør det mulig for raffineriet å oppdage lekkasjer tidlig, og gir dem tid til å iverksette tiltak før situasjonen blir kritisk. Systemet beskytter driftssikkerheten ved oljelageranlegget og skjermer dem mot mulige katastrofer.

Downhole varmeapplikasjon for tung/ekstra tung olje
Utfordringer

 Heavy-Oil-Venezuela.jpgEn av verdens største forekomster av naturlig asfalt (bitumen) og tungolje, er tungoljebeltet Orinoco i Venezuela. Det er blitt estimert at området inneholder om lag 270 milliarder utvinnbar olje. Disse reservoarene inneholder tung til ekstra tung olje med et API-intervall på 16 til 8 API. Det betyr høy viskositet og en olje som er vanskelig å flytte på. Bruk av fortynningsmidler er blitt standard praksis for å flytte denne oljen, noe som har resultert i en kostbar vedlikeholdsprosess, ikke bare for å hente ut oljen men også ved behandling (separering) i etterkant. I 2008 leverte og installerte nVent Thermal Management et downhole varmesystem for bruk i tungoljebeltet Orinoco for å underlette oljeutvinningen.

Løsning

nVent Thermal Management utarbeidet et mineralisolert (MI) downhole varmesystem for denne dype onshore, horisontale brønnen for å levere varme i bunnen av hullet og redusere viskositeten til den ekstra tunge oljen i denne produksjonsbrønnen.

Downhole-varmesystemet produserte 65 kW langs 914 meter (3000 fot) av den 7-tommers rørfôringen med spalteåpninger. Varmeelementet var konstruert slik at det leverte mer varme mot enden av rørfôringen, der behovet for varme er størst. Varmeløsningen ble konfigurert med tre varmeseksjoner med lavere effekttetthet i seksjonene nærmest den progressive kavitetspumpen (PCP). Varmekilden ble plassert inni den horisontale delen av rørfôringen med spalteåpninger ved å feste den til utsiden av et 2-3/8-tommers støtterør.

Systemet inkluderte et kontrollpanel for enkel styring og overvåking av temperatur og strøm.

Produkter

Produktene som ble brukt til dette flowsikringsprosjektet var blant annet nVent PYROTENAX mineralisolert (MI) varmekabel for brønnhulloppvarming og nVent RAYCHEM kontrollpaneler.

Fordeler

Varmesystemet ga betydelig redusert viskositet i oljen ved å øke temperaturen i rørfôringen med ca 10 °C (50 °F) på mindre enn 24 timer. Som et resultat av dette, økte oljeproduksjonen med 65 %, fra 340 BOPD til 560 BOPD.

Downhole-varmesystem øker produksjonen i Stripper-brønner i California
Utfordringer

Petro-Trace-Bakersfield.jpgNoen av de største reservene av tungolje på det kontinentale USA ligger i oljefeltene i Californias Central Valley, nord for Los Angeles. Reservoarene i dette området er estimert til 40 milliarder fat, hovedsaklig av tung råolje med 13 til 9 API som ligger i grunne reservoarer med en maksimal dybde på rundt 700 meter. nVent Thermal Management har levert  varmesystemer til oljeselskaper i dette området siden 2005.

Løsning

nVent Thermal Management utviklet et mineralisolert (MI) downhole-varmesystem for disse onshore, lav-flow, grunne brønnene som leverer varme ned i brønnhullene for å bedre oljeflyten i området rundt brønnhullet, og dermed øke brønnens produksjon.

Downhole-varmesystemet som ble levert, produserte 27 kW energi i den utvinnbare sonen med en spenning på 600 V. Downhole-varmerne ble festet til et stinger-rør under pumpen som inneholdt flere strekk med MI-kabel, og ga en effekttetthet på 300 W/fot (984 W/m).

Systemet inkluderte et kontrollpanel for enkel styring og overvåking av temperatur og strøm. For å gi kunden mulighet til å bekrefte måltemperaturene langs hele lengden av den oppvarmede seksjonen, ble flere føler-termokoblere installert for temperaturmåling.

Produkter

Produktene som ble brukt til dette flowsikringsprosjektet var blant annet nVent PYROTENAX mineralisolert (MI) varmekabel for brønnhulloppvarming og nVent RAYCHEM kontrollpaneler for brønnhullsoppvarming.

Fordeler

Produksjonen økte fra 3 BOPD til mer enn 20 BOPD, slik at prosjektet nedbetalte seg på mindre enn fire måneder.

Ekspertise innen varmekabelsystemer for råoljetransport sikrer gjennomstrømningen på raffineri i California
Utfordringer

Tesoro-raffineriet i Martinez, CA, USA trengte varmekabler på sin pumpestasjon og transportlinjer på Amorco-havnen for å sikre gjenomstrømningen av råolje fra lossepunktet frem til en rekke lagertanker. Detaljerte tekniske tegninger for varmekabler fantes ikke, og prosjektet viste seg å være komplisert grunnet et intrikat rørsystem på pumpestasjonen. Klienten hadde en stram tidsplan, så de kontaktet nVent Thermal Management.

Løsning

På grunn av en rekke ulike rørdimensjoner, et stort antall store og små ventiler, og de strenge kravene til temperaturvedlikehold, var det nødvendig å finne kreative og fleksible designløsninger for varmekablene for å oppfylle kundens behov på best mulig måte. Ingeniørene fra nVent Thermal Management besøkte raffineriet og gjennomførte en feltdesign ved å ta mål av rørene og designe varmekabelsystemet på stedet. De samarbeidet med det lokale personalet på raffineriet for å definere nødvendige strømfordelingssystemer, plassering av strømforsyningspunkter, nødvendige løsninger for kontroll og overvåking og anbefalinger for varmekabler.

Produkter

Vår erfaring med råoljetransport og maritime applikasjoner bidro til at vi kunne utvikle en kostnadseffektiv løsning i rett tid for Tesoro-raffineriet. nVent RAYCHEM XTV selvregulerende varmekabel ble spesifisert for alle rørene for å minimalisere installasjonskostnadene og oppfylle kravene til temperaturvedlikehold.  RAYCHEM 920 kontroll- og overvåkingspaneler ble kombinert med transformatorer og et strømfordelingssystem i en komplett modul for å redusere tiden og utgiftene i forbindelse med installasjonen.

Fordeler

Installasjonen ble gjennomført i samsvar med nVent TRACER-sikkerhetsstandarder, og resultatet ble 100 % sikkerhetsoppfølging for prosjektet. Sammen med en kvalitetsinstallasjon av varmekabelsystemet som ble utført av erfarne fagfolk, fikk Tesoro en garanti for varme rør for å garantere installasjonskvaliteten. Erfaring, kreativitet og fleksibilitet var avgjørende for å gjennomføre dette prosjektet for Tesoro-raffineriet. Dra nytte av denne kompetansen, teknologien og erfaringen i din neste jobb.

Lekkasjefølende kabel er med på å beskytte museet Cabinet War Rooms i London
Utfordringer

Museet Cabinet War Rooms ligger i kjelleren av Finansdepartementets bygning i Parliament Square i London, der Winston Churchill styrte den britiske krigsinnsatsen. Det er nå et museum som inneholder uerstattelige artefakter fra den tiden. Som en del av den nylige rehabiliteringen Finansdepartementet, ble det oppdaget hittil ukjente vannlekkasjer som kunne skadet eller ødelagt mye av det historiske innholdet i bygningen.

Løsning

nVent Thermal Management anbefalte at Cabinet War Rooms trengte et system som raskt kunne påvise, lokalisere og varsle bygningsledelsen om inntrenging av vann.

Produkter

nVent Thermal Management installerte et nVent TRACETEK-system for lekkasjedeteksjon med mer enn 2,3 kilometer med TRACETEK TT1000 følerkabel sammen med følergrensesnittmoduler (SIM - Sensor Interface Modules) og mastermoduler, som hver kan overvåke inntil 150 meter (500 fot) med følerkabel. Modulene kobles til et system for bygningsadministrasjon via et RS-485-nettverk. Når vann blir påvist, utløser TRACETEK følergrensesnittmodulene en alarm og viser hvor lekkasjen er påvist.

Fordeler

Med TRACETEK-overvåkingssystemet fra nVent Thermal Management kan museumet raskt iverksette tiltak for å beskytte utstillingen. Det lekkasjedetekterende nettverket er designet på en fleksibel måte, slik at det kan utvides til andre områder i forbindelse med planlagte faseutvidelser.

nVent RAYCHEM først på markedet med kombinert temperatur- og fuktighetsføler
Utfordringer

Sommeren 1986 ble 300 meter snøsmeltekabel for takrenner installert hos CKW Ruopigen (Sveits). I tillegg til å garantere snøsmelting på taket, hadde kunden som målsetning å gjøre nøyaktige beregninger av systemets driftskostnader.

Løsning

Installasjonen ble fordelt på to systemer, med forskjellige styringsmetoder. Ett system ble kun styrt av temperaturføler; mens det andre ble styrt av både temperatur- og fuktighetsføler. Temperatur og effektforbruk ble målt i en periode på fire måneder.

Produkter

GM-2X snøsmeltekabel

Fordeler

Strømforbruket falt med 78 % for systemet som brukte temperatur- og fuktighetsføler, sammenlignet med systemet som kun brukte temperaturføler.

nVent Thermal Management installerer elektrisk varmekabelsystem på Tesoro Golden Eagle-raffineriet
Utfordringer

Tesoro.jpgTesoro-raffineriet i Martinez, California trengte varmekabler på sin pumpestasjon og transportlinjer på Amorco-havnen for å sikre gjennomstrømningen av råolje fra lossepunktet frem til en rekke lagertanker. Detaljerte tekniske tegninger for hvor varmekablene skulle gå fantes ikke, og det intrikate ventil- og rørsystemet på pumpestasjonen viste seg å være en utfordring. Kunden hadde en stram tidsfrist, så de kontaktet nVent TRACER Turnkey Services-teamet hos nVent Thermal Management.

Løsning

På grunn av en rekke ulike rørdimensjoner, et stort antall store og små ventiler, og de strenge kravene til temperaturvedlikehold, var det nødvendig å finne kreative og fleksible designløsninger for varmekablene for å oppfylle kundens behov på best mulig måte. Ingeniørene fra nVent Thermal Management besøkte raffineriet og gjennomførte en feltdesign ved å ta mål av rørene og designe varmekabelsystemet på stedet. De samarbeidet med det lokale personalet på raffineriet for å definere nødvendige strømfordelingsbehov, plassering av strømforsyningspunkter, nødvendige løsninger for kontroll og overvåking og anbefalinger for varmekabler.

Produkter

nVent Thermal Management’ lange historikk og erfaring med råoljetransport og maritime applikasjoner bidro til at vi kunne utvikle en kostnadseffektiv løsning i rett tid for Tesoro-raffineriet. Teamet installerte mer enn 2,1 kilometer med selvregulerende varmekabel og 40 styrekretser. nVent RAYCHEM XTV selvregulerende kabel ble spesifisert for alle rørene for å minimalisere installasjonskostnadene og oppfylle de spesifiserte kravene til temperaturvedlikehold.
I tillegg ble RAYCHEM 920 kontroll- og overvåkingspaneler kombinert med transformatorer og strømfordelingspaneler i en komplett modul for å redusere tiden og utgiftene i forbindelse med installasjonen.

Fordeler

Installasjonen ble fullført i oktober 2007 i samsvar med streng sikkerhetspraksis, og resultatet ble 100 % sikkerhetsoppfølging for prosjektet. Med den vellykkede installasjonen av det nye varmekabelsystemet kan Tesoro-raffineriet pumpe olje sømløst fra sin pumpestasjon på Amorco-havnen og inn i lagertankene. Tesoro fikk også nVent Thermal Management’ garanti for varme rør (Warm Pipe Warranty) som en garanti for installasjonskvaliteten.

nVent Thermal Management installerer elektrisk varmeløsning for offshore flowsikring på Maari-feltet
Utfordringer

Maari.jpgI mars 2006 ble nVent Thermal Management kontrahert for å installere et elektrisk varmekabelsystem i et offshore oljeproduksjonsanlegg på Maari-feltet utenfor kysten av New Zealand. Kunden hadde problemer med voksavleiringer i produksjonsrørene for fem separate brønner, som reduserte oljeflyten fra reservoaret til plattformen.
nVent-teamet sto overfor trange installasjonsforhold og begrensninger mellom produksjonsrøret og huset, og trengte derfor en unik løsning for installasjon av systemet gjennom produksjonsrøret. En annen utfordring teamet møtte var å minimalisere plattformens fotavtrykk i forhold til strømforsyningen og de tilknyttede systemkontrollene.

Løsning

For å løse lignende voksproblemer bruker nVent Thermal Management vanligvis varmekabler som festet utenpå produksjonsrøret, for eksempel produktlinjene DHSX™ eller MI. De prosjektspesifikke restriksjonene og begrensningene på Maari-feltet gjorde det imidlertid vanskelig å bruke disse teknologiene. For å løse dette, utviklet nVent-teamet en unik løsning der de tok i bruk STS-teknologi, noe som resulterte i verdens første bruk av varmekabler med skinneffekt til oppvarming av brønnhull. Teamet kombinerte systemene til et felles strøm- og kontrollopplegg, og minimaliserte dermed behovet for flere store enheter med toppside-utstyr.

Produkter

STSi skinneffekt-varmekabelsystemene på Maari-feltet brukte en STS™-kabel som ble satt inn i et sammenkveilet rør fylt med dielektrisk væske. Det ble deretter installert inni et offshore produksjonsrør for å levere varme langs hele produksjonsbrønnens lengde, slik at det var mulig å opprettholde den gjennomstrømningen som var nødvendig for å hindre voksavleiringer.
STSi varmekablene som ble installert i brønnene ga en utgangseffekt på 150 W/m for en total på opptil 315 kW per brønn. For å maksimalisere varmeoverføringen, ble kablene installert inni produksjonsrøret. Den vellykkede utviklingen av dette feltet skyldtes i stor grad en effektiv varmeoverføring fra STS-systemet, som hindrer råoljen i å nå temperaturgrensen for voksdanning, selv med bare en 3 °C variasjon mellom temperaturen i brønnen og temperaturgrensen for voksavleiringer.

Fordeler

Det nye STSi varmekabelsystemet med skinneffekt på Maari-feltet ble fullført i juli 2009. Den prosjektspesifikke løsningen viste seg å være pålitelig, og ga realistisk avkastning på investeringen ved at det hindret avleiring av voks i brønnens produksjonsrør og sørget for en jevn oljestrøm fra reservoaret til toppsiden.

nVent Thermal Management installerer gulvvarme på Syon Park Waldorf Astoria
Utfordringer

Det nylig oppførte Syon Park Waldorf Astoria Hotel, i utkanten av London, kontaktet nVent Thermal Management for å levere gulvvarmeløsninger til deres 18 000 kvadratmeter store 5-stjerners hotellkompleks. Hotellet ligger på tomten til Hertugen av Northumberlands herregård og har vært hjemmet til hertugens familie i mer enn 400 år.

Løsning

nVent Thermal Management installerte nVent RAYCHEM Quicknet-160 varmematter under de luksuriøse marmor- og kalksteinsgulvene. nVent Thermal Management installerte også RAYCHEM gulvvarmesystemer i hotellets luksusspa.

Produkter

RAYCHEM-systemene kontrolleres sentralt via hotellets system for bygningsadministrasjon, som slår på gulvvarmen når rommet er i bruk. Av 151 baderom for gjester, har 124 fått denne teknologien installert.

Fordeler

Spa-området inkluderer 350 kvadratmeter med T2QuickNet varmematter, som er isolert med RAYCHEM Isolecta isolasjonsplater for å redusere varmetapet og øke energieffektiviteten med ca 20 prosent. 

Prosjektet ble fullført i oktober 2010, og de første gjestene ble ønsket velkommen til hotellet tidlig i 2011.

nVent Thermal Management installerer tankisolasjonssystem for Disneyland Resort
Utfordringer

Trac-Loc.jpgnVent Thermal Management ble leid inn for å installere deres Trac-Loc tankisolasjonssystem på en TES-tank (Thermal Energy Storage) som var bygget av Chicago Bridge & Iron i Disneyland Resort in Anaheim, California. Tanken er en vital del av parkens drift, og skulle både ha avansert termisk funksjonalitet og et estetisk tiltalende ytre, siden den er plassert ved parken og flere hoteller.

Løsning

Med svært lite plass til rådighet, sørget nVent Thermal Management for at parkdriften ikke ble avbrutt, og at gjestene ikke ble forstyrret, mens de isolerte den 18 meter høye tanken, som har et overflateareal på omtrent 1700 kvadratmeter. De var også svært nøye med å følge strenge sikkerhetsstandarder på grunn av nærhet til mange gjester i de fem ukene prosjektet varte.

Produkter

Komplett med nytt isolasjonssystem, glir den nøytralt fargede TES-tanken i Disneyland fint inn i omgivelsene, og avkjøler ca 7,5 millioner liter vann på de tidene på døgnet når strømprisene er lave. Det avkjølte vannet brukes deretter gjennom dagen av de omkringliggende bygningene i Disneyland Resort til klimaanleggene.

Fordeler

Installasjonen av Trac-Loc-systemet bidro til å sikre at tankens funksjon i det omkringliggende området utføres effektivt og på en mer økonomisk måte. I tillegg er tanken beskyttet mot varme, noe som gir en energibesparelse på ca 3,3 millioner kWh per år.

"Walt Disneys ingeniører utfordret oss virkelig til å være oppmerksomme på detaljene fra start til fullføring av prosjektet. Denne tanken vil være en avgjørende del av de daglige aktivitetene i Disneyland. Vi er trygge på at vi løste utfordringene i dette prosjektet med de høyeste sikkerhetsstandardene, detaljert tidsstyring og kvalitetssikring av installasjonen." - Blake Heger, prosjektleder

nVent Thermal Management installerer varmeløsninger i Rolex-bygningen i London
Utfordringer

nVent Thermal Management ble hyret inn for å utstyre den nye Rolex-bygningen i London med et utvalg av sine varmeløsninger. Rolex var interessert i å gjøre oppvarmingssystemet om til et enklere, rimeligere enkeltrørsystem som krevde mindre vedlikehold.

Løsning

nVent Thermal Management leverte varmtvannstjenester ved hjelp av nVent RAYCHEM HWAT enkeltrørs vedlikeholdssystem for varmtvannstemperatur.

Produkter

nVent Thermal Management installerte mer enn 400 meter kabel for å levere varmtvann hele veien frem til brukspunktet, 600 meter WinterGard kabler for frostbeskyttelse av rør, og RayClic koblingsenheter for å sikre forsyningslinjene for avkjølt vann mot frost.

I tillegg blir gjestene ønsket velkommen med et vakkert flislagt gulv i foajeen med den lune varmen fra RAYCHEM gulvvarmesystemer, ved hjelp av nesten 50 kvadratmeter installert T2QuickNet.

Fordeler

Færre rør ga bedre plass til det ene røret og isolasjon, slik at tykkere isolasjon kunne brukes på systemet for økt effektivitet. De totale estimerte energibesparelsene for dette prosjektet vil være ca 50-60 prosent. Selv med de høyere elektrisitetskostnadene, forventes de faktiske kundebesparelsene å ligge på 5-15 prosent.

Design, levering og installasjon av RAYCHEM-systemene ble utført av Jointing Technologies, en distribusjonspartner for nVent Thermal Management med hovedkontor i Sørøst-England. Prosjektet ble fullført i oktober 2010.

nVent Thermal Management valgt som totalleverandør for varmestyringssystem for biodieselterminal i Canada
Utfordringer

Biodiesal-Canada-tank.jpgEt stort globalt olje- og gasselskap bestemte seg for å utvide sin biodieselterminal i Winnipeg, Manitoba, for å lagre B100, som er et rent biodieselprodukt. Siden biodiesel har et høyere gelpunkt enn vanlig diesel, krever det en mer presis temperatur.

Løsning

nVent Thermal Management leverte et komplett, nøkkelferdig varmestyringssystem for rørene og varmekabler og isolasjon for tanken. Prosjektet ble styrt fra servicekontoret i Kitchener, Canada, og de utnyttet ressurser og kompetanse fra servicesentrene i Houston og Edmonton for å fullføre prosjektet i henhold til tidsplanen.

Produkter

Prosjektet besto av en detaljert varmekabeldesign kombinert med isolasjon av B100-tanken. nVent RAYCHEM XTV varmekabel ble brukt for sin designfleksibilitet og evne til å opprettholde en nøyaktig temperatur. nVent TRACER Trac-Loc, et tankisolasjonssystem med vertikal låsesøm, ble brukt til å isolere tanken.

Løsning

En omfattende design ble enkelt integrert innen kundens tidsfrister og ga ønsket nøyaktighet.

nVent TRACETEK deteksjonssystem gir tidlig varsel om vannlekkasjer
Utfordringer

Store museer viser ofte frem bare en brøkdel av utstillingsgjenstandene de har til enhver tid, mens resten oppbevares på lager. På Koreas nasjonalmuseum oppbevares de i 20 hvelv i kjelleren, der de er beskyttet mot brann og tyveri. Den største potensielle faren er inntrengning av vann, som kan ødelegge uerstattelige, inntil 1500 år gamle skatter, i lagringsområdet. Vann kan komme fra lekkasjer i rørsystemene, trenge inn gjennom veggene eller sive inn gjennom grunnmuren.

Løsning

Museet trengte en løsning som kunne oppdage vannlekkasjer raskt, slik at operatørene kunne iverksette tiltak før de verdifulle gjenstandene ble skadet.

Produkter

nVent Thermal Management installerte sitt TRACETEK-system for deteksjon av vannlekkasje. I hjertet av dette systemet er vannfølerkabelen TT1000, som reagerer raskt hvis den kommer i kontakt med vann og utløser en alarm. Denne samarbeider med følergrensesnittmodulene (SIM - Sensor Interface Module) og et fjernstyringspanel som varsler bygningsadministrasjonen på sikkerhetskontoret og i det sentrale kontrollrommet.

Fordeler

Ved hjelp av TRACETEK-systemet kan personell innen bygningsadministrasjonen kontinuerlig overvåke alle de 20 arkivhvelvene individuelt for tilstedeværelse av vann i sensitive områder. En eventuell lekkasje kan oppdages raskt og rettes opp før det er for sent.

nVent TRACETEK følerkabler vil oppdage og lokalisere nøyaktig lekkasjer i hydrantbaserte påfyllingssystemer.
Utfordringer

Flere og flere flyplasser tar i bruk hydrantbaserte drivstoffsystemer med drivstofflinjer under bakken. Drivstofflinjene ligger under tykt betongdekke på rullebaner, taksebaner og plattinger. Disse systemene kan ha betydelige miljømessige, sikkerhetsrelaterte og kostnadmessige konsekvenser hvis en lekkasje ikke lokaliseres og repareres i tide.

Løsning

nVent Thermal Management fastslo at flyplassen trengte et kostnadseffektivt system for lekkasjedeteksjon og overvåkning, for nøyaktig overvåkning og deteksjon av drivstofflekkasjer.

Produkter

nVent Thermal Management installerte et TRACETEK lekkasjedeteksjons- og overvåkingssystem med TT5000 følerkabel, som inneholder materiale som binder seg til hydrokarbon. Det er konstruert for installasjon i PVC-rør i den samme grøften der drivstoffrørene ligger.

Fordeler

Hvis det oppstår en hydrokarbonlekkasje, blir det flytende drivstoffet oppdaget av kabelen og trukket inn i røret ved hjelp av kapillæreffekten. Dette utløser en alarm via TRACETEK overvåkingssystemet, som vil vise hvor lekkasjen har oppstått innen én meter i hver retning. Trekkebokser (tilgangshull) og koblinger gjør det mulig å inspisere systemet i små seksjoner. TRACETEK-systemet vil oppdage en lekkasje raskt og varsle teknikerne nøyaktig hvor lekkasjen befinner seg, og man unngår tidkrevende oppgravinger av linjen.

nVent TRACETEK hurtige drivstoffsensorer varsler nødresponspersonell raskt
Utfordringer

Et raffineri i Frankrike ønsket et effektivt system for deteksjon av hydraokrabonlekkasje for sin drivstofftank som umiddelbart ville varsle operatørene og uitløse en nødrespons i tilfelle lekkasje. Hydrokarbonlekkasjer utgjør en ekstrem fare hvis de ikke oppdages raskt.

Løsning

nVent Thermal Management fastslo at raffineriet trengte en hurtigvirkende, hypersensitiv enhet som kunne påvise søl av hydrokarbondrivstoff uten å reagere på vann. Olje blir ofte liggende på overflaten av regnvann. Følere som raskt kan oppdage lekkasje gjør det mulig å lukke tømmevenrtiler før drivstoffet renner ut i grøfter og avløp for overflatevann

Produkter

nVent Thermal Management anbefalte sin TRACETEK FFS (Fast Fuel Sensors): som er hurtigvirkende sonder for detektering av hydrokarbonsøl på så lite som én millimeter.

Fordeler

Enhetens følere vil utløse en alarm innen noen sekunder etter første kontakt. Sondene vil bli tilbakestilt når de fjernes fra kontakt med olje/drivstoff, og det er enkelt å rengjøre dem for rester av søl, og dermed enkelt å gjøre dem klar til bruk igjen.

nVent TRACETEK oppdager de små lekkasjene som SCADA-systemene kan overse
Utfordringer

Press fra myndigheter for miljøtiltak har gjort at operatører nå tar flere forholdsregler i høyrisikoområder for å oppdage store lekkasjer. Små lekkasjer kan fremdeles oppstå uten at det oppdages, siden konvensjonelle SCADA-baserte CPM-systemer ikke kan oppdage en lekkasje som er mindre enn 0,5 % av flowhastigheten. Dette kan være svært farlig, siden små lekkasjer ofte vokser til store problemer.

Løsning

Et system for lekkasjedeteksjon kan installeres på rørledninger som går over flere kilometer, for å oppdage og lokalisere lekkasjer innen én meter i begge retninger.

Produkter

nVent Thermal Management tilbyr en TRACETEK TT5000 følerkabel for olje og drivstoff som oppdager flytende hydrokarbondrivstoff uten å reagere på vann.

Fordeler

TRACETEK TT5000 plasseres i et PVC-rør og graves ned i den samme grøften som rørledningen, slik at den er beskyttet og sikker. Systemet hindrer selv de minste lekkasjene fra å skade rørledningen og området rundt ved å raskt oppdage og varsle operatørene om hvor lekkasjen er.

nVent TRACETEK-system vil raskt oppdage drivstofflekkasje og varsle operatørene om hvor lekkasjen er
Utfordringer

Oslo-Airport.jpgOslo lufthavn innså at en lekkasje ned i bakken fra deres hydrantbaserte drivstoffsystem ville kunne føre til betydelig miljøskade, sikkerhetsrisiko og kostnad, siden det er svært tidkrevende å finne kilden til en lekkasje under betongen.

Løsning

Konstruktørene av drivstoffsystemet på Oslo lufthavn var på utkikk etter en løsning som ville sikkerhets- og miljørisikoen, og gi en mer komplett løsning for lekkasjeovervåking enn periodiske hydrostatiske trykkontroller. Konstruktørene hadde behov for et system som umiddelbart ville oppdage og lokalisere en lekkasje for operatørene, slik at de raskt kunne redusere konsekvensene av oljelekkasjen.

Produkter

nVent Thermal Management’ kabelbaserte TRACETEK-system overvåker kontinuerlig et rør og varsler operatørene hvis en lekkasje oppdages innen én meter fra posisjonen i begge retninger.  Systemet har TT5000 følerkabel med et materiale som binder seg til hydrokarboner. Denne ble installerrt i et 42 millimeter PVC-rør med spalteåpninger samtidig som drivstoffrørene ble lagt ned.

Fordel

TRACETEK-systemet reagerer raskt på lekkasje av hydrokarboner. Det flytende drivstoffet detekteres av kabelen og føres til røret ved hjelp av kapillæreffekten. Dermed utløses en alarm via TRACETEK overvåkingssystemet.

nVent TRACETEK-systemer gir tidlig varsel ved oljelekkasje ned i grunnen
Utfordringer

Coast Oil Co., en av USAs største distributører av bensin, diesel og smøremidler, ville forebygge forurensning av grunnvannet på deres tankanlegg i San Jose, og overgå standardene og kravene til sikring av miljø og drikkevann fra de regionale myndighetene.

Løsning

Anlegget, som består av 12 tett grupperte tanker med liten diameter, trengte et effektivt system for lekkasjedeteksjon for å overvåke jorden under tankene uten å avbryte driften. Løsningen ble en komplett overvåkingsløsning for deteksjon og signalisering. Teknikerne måtte forholde seg til begrenset plass, og brukte en liten, konfigurerbar boremaskin.

Produkter

nVent Thermal Management anbefalte sitt TRACETEK lekkasjedeteksjonssystem med TT5000 følerkabel, som inneholder materiale som binder seg til hydrokarbon.

Fordeler

Dette systemet er installert i PVC-rør i bakken under tankene, og vil raskt fange opp og signalisere eventuelle drivstofflekkasjer. Ethvert søl trekkes inn i røret ved hjelp av kapillæreffekten, og absorberes av kabelmantelen.

Optimalisert varmestyringssystem reduserer kostnadene på produksjonsanlegg for etanol
Utfordringer

BP-Ethanol.jpgBridgeport Ethanol er et grønt produksjonsanlegg for etanol i Nebraska, med en produksjon på mer enn 150 millioner liter per år. Deres varmekabelsystem måtte modifiseres til å inkludere frostbeskyttelse av vannlinjer, tankoppvarming og temperaturvedlikehold av linjer med sirup, ensilasje og kaustisk væske. De kontaktet nVent TRACER Turnkey Solutions-teamet hos nVent Thermal Management i mai 2008 for prosjektet.

Løsning

TRACER Turnkey Solutions-teamet utførte full teknisk design, innkjøp og installasjon av det nødvendige varmestyringssystemet på Bridgeport Ethanol. Teamet utnyttet et komplekst og variert utvalg av nVent RAYCHEM kontroll- og overvåkingsløsninger for å redusere antall nødvendige kretser til 35. Og ved å gjøre det, kunne teamet redusere totalkostnaden for varmestyringssystemet på Bridgeport Ethanol.

Produkter

Produkter som ble brukt inkluderer RAYCHEM 200NG med proporsjonal følerstyring (PASC - proportional ambient sensing control) for frostbeskyttelse av rør og vedlikehold av brede temperaturintervaller. Med PASC blir strømmen til varmekablene proporsjonert basert på lufttemperaturen.

TRACER Turnkey Solutions-teamet valgte dessuten en kombinasjon av RAYCHEM 920 og HTPG lokalt kontrollsystem til styring og fjernovervåking av kretser for tankoppvarming, og til frostbeskyttelse av vannrørene. Disse områdene lå henholdsvis 270 og 150 meter unna de sentraliserte kontrollpanelene, og ville normalt krevd 2/0 strømkabler på grunn av spenningsfallet.

I tillegg valgte teamet RAYCHEM 200NI med linjefølerkontroll for de kritiske bruksområdene innen temperaturvedlikehold. For å redusere kostnadene med RTD-kabel, brukte vi RAYCHEM-teknologi for kraftlinjegrensesnitt (PLI) og smarte endeforseglinger (SES) til å sende temperatur- og kontinuitetsdata via varmekabelens ledere.

Fordeler

Prosjektet ble fullført i november 2008. Ved å bruke PASC-algoritmen kunne TRACER Turnkey Solutions-teamet redusere driftskostnadene for Bridgeport Ethanol med 75 prosent sammenlignet med standard følerstyring. Kostnadene med kabler og rør ble også betydelig redusert ved å bruke et lokalt kontrollsystem, og bruk av RAYCHEM PLI-teknologi (power line interface) eliminerte anslagsvis USD 40 000 i kostnader til RTD-kabling.

Optimalisert varmestyringssystem sikrer trygg svoveltransport på stort LNG-anlegg
Utfordringer

Noen av utfordringene som måtte løses med varmestyringssystemet for svoveltransoprtledningen til Qatargas var:

 • Et smalt intervall av tillatte temperaturer fra 125 ºC til 145 ºC for smeltet svovel, med et settpunkt på 135 ºC langs hele lengden av rørledningen.
 • En stor utendørs svovel-rørledning med betydelig vekt, flere gjennomstrømningsbaner og vertikale ekspansjonssløyfer hver 150. meter.
Kunden ønsket også en mulighet for å gjenoppvarme og smelte størknet svovel uten overoppheting eller overekspansjon. I tillegg trengte de et redundant varmesystem som skulle dekke 100 prosent av rørledningen.

Løsning

nVent Thermal Management’ evne til å konstruere og ferdigstille systemer for varmestyring resulterte i en sikker, pålitelig og effektiv svovelrørledning med elektriske varmekabler i verdensklasse:

Produkter

For å oppfylle kravene i dette prosjektet, brukte nVent Thermal Management et varmestyringssystem som inkluderte følgende:

 • Et nVent RAYCHEM skinneffekt-varmekabelsystem med integrert sikkerhet som tåler høyere eksponeringstemperaturer og overfører varme til røret på en effektiv måte.
 • Et høyteknologisk RAYCHEM kontroll- og overvåkingssystem med vakuumkontaktorer.
 • Finittelementanalyse for å fastslå temperaturprofilen for svovel over rørets tverrsnitt.
 • Fiberoptikkbasert sensorsystem for temperaturfordeling som gir en dynamisk temperaturprofil for hver meter med 1 ºC nøyaktighet over hele lengden.
 • Multieffekt varmeleveringsmekanisme med 7 prosent av installert effekt for normal drift og 100 prosent av installert effekt for oppvarming/smelting.
 • Et flerlags varmeisolasjonssystem med et høytemperatur-ekspandert innerlag, et lastbærende ytterlag av lukket celleskum og UV-resistent yttermantel.
 • Full prosjekthåndtering med innkjøp av materiell, prosjektstyring, konstruksjon og ferdigstilling av rørledningen.

Fordeler

Et varmestyringssystem fra nVent Thermal Management ga følgende fordeler for svoveltransportlinjen til Qatargas:

 • RAYCHEM STS varmekabelsystemet med skinneffekt minimaliserte antall kretser og førte dessuten til bedre varmeoverføring og lav temperaturdifferensial mellom røret og kabelmantelen, og dermed en sikrere konstruksjon.
 • Finittelementanalysen og RAYCHEM-løsningen for kontroll og overvåking sørger for at svoveltemperaturen ikke beveger seg utenfor det smale temperaturområdet under normale driftsforhold.
 • Det fiberoptiske distribuerte temperatursensorsystemet gir kontinuerlig overvåking av temperaturen langs hele rørlengden. Dette gjør det enklere å finne lokale varme punkter langs lengden av røret under smelteprosessen, og dermed unngå for kraftig trykk av svovelet som smelter.
 • Multieffektmekanisme for varmelevering og flerlags isolasjonssystemer har ikke bare optimalisert de totale driftskostnadene for systemet, men også bidratt til kortere omsmeltingstid.
 • Ved å ta totalansvar for varmestyringssystemet, sørget nVent Thermal Management for at prosjektet ble fullført i tide, på en tilfredsstillende måte for kunden.

Rørledninger går over strendene på Mayotte Island, Tanzania og på kysten av Chile
Utfordringer

Når tankere tømmer lasten med råolje eller raffinert drivstoff i små oljehavner og rørsystemer, utgjør det en risiko får sårbare strand og sanddynesoner de passerer. På steder som disse fra Mayotte Island til Tanzania til kysten av Chile, kan SCADA-baserte systemer for lekkasjedeteksjon være ineffektive, siden rørene er små og gjennomstrømningen er ujevn.

Løsning

Miljøsensitive områder krever et mer avansert produkt som kan detektere og lokalisere en lekkasje umiddelbart.

Produkter

nVent TRACETEK TT5000 overvåkingssystem for rørledninger bruker en spesialutviklet kabel for deteksjon av hydrokarbonlekkasje som ligger inni et gjennomhullet rør og ligger i den samme grøften som rørene. Systemet installeres med én kilometers kretser for å overvåke hele rørledningen og lokalisere lekkasjer innen én kilometer i hver retning.

Fordeler

Hver krets i systemet har sin egen følergrensesnittmodul (SIM - Sensor Interface Module), og opptil 128 SIM-enheter kan kobles i nettverk tilbake til brukergrensesnittpanelet. Dette systemet kan installeres sammen med stålrør med enkle vegger for langsiktig overvåking av lekkasjevarsling.

Skjønnhet og effektivitet preger tankisolasjonssystem for verdens største TES-tank
Utfordringer

Beauty-Performance-TES-tank.jpgChicago Bridge and Iron (CB&I) konstruerte verdens høyeste tank for termisk energilagring (TES) for The Texas Medical Center Central Heating and Cooling Services Corporation (TECO).  Tanken er mer enn 30 meter i diameter og imponerende 50 meter høy, og brukes til å levere vann til en rekke bygninger i det medisinske området i sentrum av Houston, Texas. Utfordringen var å isolere tanken slik at den ble en pryd for nabolaget i stedet for å skjemme det.

Løsning

Kunden dro nytte av vår løsning for varmestyringssystem. nVent Thermal Management fabrikkerte og konstruerte nVent TRACER Trac-Loc-panelsystemet med stående søm for tankisolasjon med et unikt mønster som gjorde at tanken passet inn i omgivelsene.

Produkter og tjenester

Vårt serviceteam for TRACER brukte kundens arkitektoniske design til å fabrikkere og konstruere et Trac-Loc -system med tankisolasjon med stående søm med et unikt mønster som gjorde at tanken passet perfekt inn i omgivelsene. Teamet koordinerte også detaljplanlegging, leveranser og tidsplan for prosjektet, og installerte de fargede panelene rundt sideveggene på tanken, som ga tanken dens unike utseende.

Fordeler

Sluttresultatet var et førsteklasses isolasjonssystem for tanken som også løftet det visuelle totalinntrykket av nabolaget.  Ingen stillaser var nødvendig, noe som gå lavere installasjonskostnader og kortere installasjonstid.

Connection and Protection