Ledige stillinger

nVent Thermal Management, en del av nVent, er en ledende leverandør innen elektriske varmekabler, gulvvarme, brannsikret og annen spesialisert kabling og sensorløsninger, til viktige industrier, inkludert energi, strøm, vann, gruvedrift, kjemisk og farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri, og bygg og anlegg. nVent Thermal Management har en sterk historie, en omfattende global tilstedeværelse, og mer enn 3000 ansatte i mer enn 50 land.

Vi er lidenskapelig opptatt av våre folk, og av å drive en førsteklasses virksomhet som har en positiv påvirkning på det globale samfunnet. Hvis du er like lidenskapelig opptatt av arbeidet du gjør, oppfordrer vi deg til å utforske en verden av muligheter hos nVent.

Sammen er vi sterke

nVent har som mål å vokse og baserer sin virksomhet på et sterkt fundament av mangfold og inkludering.

Vi tror på et miljø med mangfold og inkludering som hjelper alle ansatte med å nå sitt fulle potensial, føle seg respektert, bli verdsatt og anerkjent for hvem de er, slik at de kan gjøre en best mulig jobb både individuelt og sammen med andre.

Mangfold, kort forklart, betyr forskjeller ikke bare i alder, kjønn og rase, men også i tanker, stil, kultur, religion, bakgrunn osv. Forskjeller i arbeidsstokken kan gi grobunn for kreativitet, innovasjon, nye ideer og tenking utenfor boksen.

Forskjeller i seg selv gir imidlertid ingen garantier for noe. Det er hvordan vi takler forskjellene som betyr noe. For å oppnå det, må vi skape en inkluderende kultur som fostrer ansatte som er bevisste på mangfoldet blant kundene våre, muliggjør innovasjon og kreativ tenking, og støtter våre ansattes streben etter førsteklasses kvalitet i alt vi gjør. Vi tror at gjennom mangfold får vi tilgang til de beste folkene, og gjennom inkludering inspirerer vi det beste i våre folk.

Connection and Protection