Merkevarer

Merkevaren nVent RAYCHEM er synonym med selvregulerende elektriske varmekabler og komponenter for industrielle, kommersielle og private bruksområder. 

I 1973 revolusjonerte RAYCHEM varmekabelindustrien ved å utvikle den første selvregulerende elektriske varmekabelen. Selvregulerende varmekabler var revolusjonerende på den tiden, og er fremdeles unike den dag i dag, siden de justerer utgangseffekten automatisk for å kompensere for endringer i rørtemperaturen. En annen fordel er at RAYCHEM selvregulerende varmekabler kan kuttes til ønsket lengde og termineres i felten, og det gjør dem enklere å planlegge med, installere og vedlikeholde.

RAYCHEM varmekabler springer ut fra en kultur av kvalitet og innovasjon, og er fremdeles industristandarden innen elektriske varmekabler. Med varmekabler og komponenter som er spesialutviklet for en rekke bruksområder og miljøer, blir RAYCHEM-produktene fremdeles ansett som de beste i verden. Det beste eksemplet på kvaliteten og fordelene med RAYCHEM slik markedet opplever det, er kanskje at nVent Thermal Management nådde en totalproduksjon på én milliard fot RAYCHEM selvregulerende varmekabel i 2008.

nVent TRACER Industries ble grunnlagt i 1983 kun for å utføre design, forsyning, konstruksjon og vedlikehold av høykvalitets elektriske varmekabelsystemer i Nord-Amerika. I dag er TRACER en global løsningsekspert innen elektriske og dampbaserte varmekabler, med mulighet til å tilby designtjenester, innkjøp og fabrikasjon, tjenester på kundenes anlegg, og etterinstallasjonstjenester hvor som helst i verden.

Selskapet ble kjøpt opp av nVent Thermal Management i 2001, og merkevaren TRACER er en unik leverandør av varmekabelbaserte systemer og løsninger.  Som ekspert på feltet vil TRACER arbeide for å forstå de spesifikke behovene i prosjektet ditt og virksomheten din, og vil designe et optimalisert varmestyringssystem med fokus på den verdiøkende effekten de aller beste varmekabelproduktene har, og er den ypperste serviceorganisasjonen som finnes i dag, med sine sikre, pålitelige og kostnadseffektive varmekabelinstallasjoner. 

Og enda viktigere, nVent Thermal Management’ TRACER-gruppe betrakter sikkerhet som sin aller viktigste kjerneverdi, som deres prikkfrie sikkerhetshistorikk dokumenterer.  Alle systemer er konstruert for sikker drift, og alle installasjoner er konstruert ved bruk av dokumenterte sikkerhetsmetoder, utstyr og prosedyrer.

nVent PYROTENAX ble grunnlagt i 1949, og ble raskt en global leder innen produksjon av mineralisolerte (MI) kabler og tilbehør for en rekke industrielle bruksområder for varmekabler, brannsikret og annen spesialisert kabling og temperaturmåling.

I dag er PYROTENAX en integrert del av nVent Thermal Management’ merkevarer. PYROTENAX-produktene er den ideelle løsningen for mange vanskelige og krevende installasjoner. Disse elektriske varmekablene egner seg for bruk i risikomiljøer, på steder der det er fare for brann eller radioaktiv stråling, og/eller i miljøer med høy temperatur, og finnes for et stort utvalg industrielle, kommersielle og private bruksområder, inkludert vedlikehold av prosesstemperatur, frostbeskyttelse av rør, snø- og issmelting, kritiske livsoppholdende sikkerhetskretser og temperaturføling.

I mer enn 25 år har nVent TRACETEK deteksjonssystemer for væskelekkasje vært brukt til å detektere vannlekkasjer i dataanlegg ved å overvåke skjulte rør og ventiler under hevede gulv i datarom.  TRACETEK-sensorkabelen er et virkelig innovativt system som raskt kan lokalisere søl og varsle relevante personer for å bidra til å unngå eller begrense skadene som en uoppdaget lekkasje kan medføre.

Utviklingshistorien for TRACETEK deteksjonssystem for væskelekkasje går tilbake til midten av 1980-tallet i California. Det ble skapt i nVent RAYCHEM Corporations sentrale FoU-anlegg som en tilvekst til arbeid relatert til distribuerte anodesystemer for katodebeskyttelse av rørledninger.

I den siste tiden, i takt med at det globale næringslivet er blitt mer fokusert på miljøspørsmål, har nye markeder for nVent Thermal Management’ TRACETEK deteksjonssystem for lekkasje dukket opp og fortsetter å vokse frem jevnt og trutt. TRACETEK deteksjonssystemer for væskelekkasje kan brukes til å overvåke lekkasje av hydrokarbonvæske i tankanlegg, rørledninger og hydrantsystemer, deteksjon av vannholdige kjemikalier i halvlederfabrikker og farmasøytiske anlegg, og deteksjon av sterke syrer innen gjødselproduksjon, mineralprosessering og oljeraffinerier. TRACETEK-systemene gir ikke bare tidlig deteksjon, men kan dessuten overvåke en rørledning med en nøyaktighet på +/- 1 meter.

Connection and Protection